กองทัพทุนเหล็กพบ“จุรินทร์”เปิด3สาเหตุทุบเหล็กไทยวิกฤต!!!
24 สิงหาคม 2562

กองทัพทุนเหล็กพบ“จุรินทร์”เปิด3สาเหตุทุบเหล็กไทยวิกฤต!!! ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมากลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเหล็กต้องเดินสายพบภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันหาทางออกในการแก้ไขปัญหาหนักอกของผู้ผลิตเหล็ก นับจากที่หลายปัญหารุมเร้ามาเป็นเวลานานติดต่อหลายปี ทั้งที่ “เหล็ก” เป็นวัตถุดิบขั้นพื้นฐานที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมากมาย เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ก่อสร้าง เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำคัญที่ผ่านมาไทยถูกจัดเป็นผู้นำเข้าสุทธิรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา ปี2561 ไทยมีปริมาณการบริโภคสินค้าเหล็ก 19.3 ล้านตัน แต่กลับพบว่าเป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศเพียง 7.3 ล้านตัน โดยเหล็กในประเทศมีการใช้อัตรากำลังการผลิตเพียง 38% หรือผู้ผลิตแต่ละรายมีการผลิตได้ไม่ถึง 40%ภาพรวมของอุตสาหกรรมเหล็กกลายเป็นปัญหาวิกฤตหนักขึ้นเรื่อยๆ เมื่อต้องเจอกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น จนในที่สุดผู้ประกอบการรายเล็กหลายรายปิดกิจการ หลายรายแห่ลดกำลังผลิต และหลายรายลดขนาดการผลิตลงและหันไปนำเข้าแทน! ล่าสุด 7 สมาคม ซึ่งประกอบด้วย สมาคมผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย , สมาคมผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย ,สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น , สมาคมผู้ผลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า , สมาคมผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน , สมาคมผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ,สมาคมโลหะไทย ที่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย รวมสมาชิก 472 บริษัท สรุปรวบรวมปัญหาส่งตรงถึงมือนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ฉายภาพให้เห็น 3 ต้นตอหลัก ที่ทำให้การแข่งขันของไทยไม่อยู่ในสถานะที่แข่งขันได้อย่างเป็นธรรม

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3840.aspx