ส.เหล็กถกจุรินทร์แก้ปัญหาเหล็กจีนทะลักเข้าไทย
23 สิงหาคม 2562

ส.เหล็กถกจุรินทร์แก้ปัญหาเหล็กจีนทะลักเข้าไทย ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทยถกรมว.พาณิชย์ช่วยเข้ามาแก้วิกฤติอุตสาหกรรมหลังสินค้าจากจีนทะลักเข้าไทย จากผลกระทบสงครามการค้า ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กไทย เข้าพบนายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ประกอบด้วยสมาคมการค้าผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น สมาคมผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน สมาคมผู้ผลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตาอาร์ตไฟฟ้า สมาคมเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย สมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย และสมาคมโลหะไทย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อหารือ ผลกระทบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสาเหตุของวิกฤตอุตสาหกรรมเหล็กไทย ทั้งนี้ทั้ง 2 ฝ่ายมีการกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาของอุตสาหกรรมเหล็กไทยในปัจจุบันที่มีปัญหาเรื่องโอเวอร์ ซัพพลาย ในเหล็กบางประเภท และปัจจุบัน จนถึงขั้นวิกฤตจากสาเหตุต่าง ๆ อาทิ ประเทศจีน ที่ดำเนินนโยบายช่วยอุดหนุนอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศจำนวนมาก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าความเป็นจริง การเข้ามาขยายตลาดในประเทศไทยของประเทศจีนและอินเดีย รวมถึงปัจจัยทางด้านสงครามทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา และมาตรการเซฟการ์ดของอียูกับสินค้าเหล็ก 28 รายการ ปัจจัยทั้งหมดนี้จึงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ ที่กำลังการผลิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง “นายจุรินทร์ ได้รับทราบปัญหา และพร้อมจะดำเนินการเร่งรัดโดยเฉพาะประเด็นความล่าช้าของกฏหมายคือพระราชบัญญัติตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน ปี 2542 ที่อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขเป็นฉบับปี 2562 ให้พร้อมใช้ตามกำหนดภายในเดือนพ.ย. นี้ รวมถึงการปรับแก้กระบวนการต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อปกป้องผู้ประกอบการในประเทศให้มีเครื่องมือในการต่อสู้กับมาตรการการทุ่มตลาดจากต่างประเทศ” ทั้งนี้อุตสาหกรรมเหล็กถือเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก มีมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมรวมสองแสนกว่าล้านบาท มีผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก 472 บริษัท และมีการจ้างงานรวมกันกว่าแสนราย ปัจจุบันไทยถูกจัดว่าเป็นผู้นำเข้าสุทธิรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา ปี61 ไทยมีปริมาณการบริโภคสินค้าเหล็ก 19.3 ล้านตัน เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศเพียง 7.3 ล้านตัน อุตสาหกรรมในประเทศมีการใช้อัตรากำลังการผลิตเพียง 38% เท่านั้น

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3917.aspx