บจก.เหล็กสยาม(2001)รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นความปลอดภัยฯปี2562
09 กันยายน 2562

บจก.เหล็กสยาม(2001)รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นความปลอดภัยฯปี2562 นายสาโรจน์ บุญมา ผู้จัดการส่วน - บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด เป็นผู้แทน เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 ระดับประเทศ (ระดับทอง) ปีที่ 1 จากนายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวมอบให้กับสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีของบริษัท ตามนโยบายกระทรวงแรงงานที่ส่งเสริมขีดความสามารถผ่านการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการไทย

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3928.aspx