อินเดียได้เริ่มทำการทบทวนเรื่องของภาษีนำเข้าเหล็กสเตนเลส (stainless steel) จากจีน มาเลเซีย และเกาหลีใต้
10 ตุลาคม 2562

อินเดียได้เริ่มทำการทบทวนเรื่องของภาษีนำเข้าเหล็กสเตนเลส (stainless steel) จากจีน มาเลเซีย และเกาหลีใต้ กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมกล่าว อินเดียได้เริ่มการทบทวนเรื่องการเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด ที่เรียกเก็บจากผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสเตนเลสแผ่นรีดร้อน (hot-rolled stainless steel) จากจีน มาเลเซีย และเกาหลีใต้ ภาษีในปัจจุบันสำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กสเตนเลสแผ่นรีดร้อน เกรด 304 เริ่มจาก 180 $/mt ถึง 316 $/mt เนื่องจากจะหมดอายุวันที่ 9 มีนาคม ปี 2020 ซึ่งนับเป็นเวลา 5 ปี หลังจากมีภาษีตอบโต้ฯนี้ ในการเริ่มต้นการทบทวน ทางกระทรวงฯ กล่าวว่า “จะตรวจสอบว่าการที่ภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดจะหมดอายุนั้น อาจจะนำไปสู่การการทุ่มตลาดต่อเนื่องหรือการเกิดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งอันตรายต่ออุตสาหกรรมในประเทศ” ในปี 2018 ผลิตภัณฑ์เหล็กสเตนเลสนับเป็น 8% ของการนำเข้าทั้งหมดของอินเดีย คิดเป็นประมาณ 8.95 ล้านตัน ข้อมูลจาก US International Trade Administration การเคลื่อนไหวนั้นมาจากความกังวลของตลาดต่อการผลิตส่วนเกินจากจีนที่อาจเข้าไปสู่อินเดียได้ ในปี 2018 ปริมาณเหล็กเสตนเลสดิบ (crude stainless steel) ของจีนปรับเพิ่มขึ้น 3.6% เป็นปริมาณ 26.7 ล้านตัน คิดเป็นประมาณ 52.6% ของปริมาณทั้งหมดในตลาดโลก การทบทวนนี้มาจากการที่กระทรวงเริ่มการสอบสวนการทุ่มตลาดของผลิตภัณฑ์เหล็กสเตนเลสแผ่นม้วนจากจีน สหภาพยุโรป ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก สิงคโปร์ อาฟริกาใต้ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย ยูเออี สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ในเดือนกรกฎาคม

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3942.aspx