การส่งออกเหล็กอินเดียเพิ่มขึ้นเนื่องจากโรงงานเหล็กลดสินค้าคงคลัง
24 ตุลาคม 2562

การส่งออกเหล็กอินเดียเพิ่มขึ้นเนื่องจากโรงงานเหล็กลดสินค้าคงคลัง การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปของอินเดีย ได้แซงการนำเข้าในหลายเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากโรงงานเหล็กในประเทศลดราคาเพื่อลดสินค้าคงคลัง จากข้อมูลของคณะกรรมการโรงงานร่วม การส่งออกทั้งหมดในเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ซึ่งเป็นครึ่งปีแรกของปีทางการเงินของอินเดีย อยู่ที่ 3.94 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 22% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว การนำเข้าในช่วงระยะเวลาเดียวกัน เท่ากับ 4.02 ล้านตัน ซึ่งแทบไม่เพิ่มขึ้นจากการนำเข้า 4 ล้านตันในระยะเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากการส่งออกเพิ่มมากขึ้น สินค้าคงคลังอยู่ที่ 13.69 ล้านตัน ณ สิ้นเดือนกันยายน ลดลง 4.5% จาก 14.33 ล้านตัน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม กระทรวงเหล็กกล้ากล่าวในรายงาน “แนวโน้มการส่งออกเหล็กสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 นั้น นำไปสู่การดูดซับและการลดลงของสินค้าคงคลัง” กระทรวงกล่าวในรายงานประจำเดือน “บริษัทเหล็กอินเดียได้ลดราคาส่งออกเพื่อลดสินค้าคงคลังส่วนเกินในตลาดต่างประเทศ” ผู้ผลิตเหล็กในประเทศถูกคาดว่าจะหาคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ เนื่องจากความต้องการจากอุตสาหกรรมรถยนต์ลดลง ท่ามกลางความกังวลของตลาดเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัว การผลิตรถยนต์ในครึ่งปีแรกของอินเดีย เท่ากับ 14.43 ล้านคัน ลดลง 13.3% จากการผลิต 16.65 ล้านคัน ในปีการเงินที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน ยอดขายรถยนต์นั่งลดลง 23.6% จากปีที่แล้ว จากข้อมูลของ Indian Automobile Manufacturers “เดือนตุลาคมเป็นเดือนที่สำคัญ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มสำหรับครึ่งปีหลัง และวัดผลกระทบของลมมรสุมที่มีมาก และมาตรการ (ทางเศรษฐกิจ) อันหลากหลายของรัฐบาล” Federation of Automobile Dealers Associations ของอินเดีย กล่าว

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3948.aspx