ภาษีนำเข้า0%น่าจะเป็นไปไม่ได้
07 พฤศจิกายน 2562

ภาษีนำเข้า0%น่าจะเป็นไปไม่ได้ แหล่งข่าวในตลาด ได้ลดความเป็นไปได้สำหรับกลุ่มสมาชิกของ RCEP ในอาเซียน ที่จะให้การปฏิบัติต่อจีนอย่างเป็นพิเศษ “ในอุตสาหกรรมเหล็ก แม้แต่ในกลุ่มสมาชิก RCEP ก็จะไม่อนุญาตให้ลดภาษีนำเข้าให้เหลือ 0% ให้แก่จีน” ผู้ค้าในสิงคโปร์กล่าว “เกาหลีใต้กำลังจะเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับ อินโดนีเซีย ในต้นปีหน้า ในด้านของ RCEP ประเทศอื่นๆ อย่างเช่น จีนและญี่ปุ่นจะมีโครงสร้างภาษีนำเข้าที่ดีขึ้น แต่ผู้ผลิตในประเทศในอาเซียน จะยังคงผลักดันการปกป้องในบางรูปแบบ” ผู้ค้าในสิงคโปร์อีกรายกล่าว ในเดือนกันยายน อินเดียและอาเซียนได้ริเริ่มการทบทวนความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Trade In Goods Agreement: AITIGA) ซึ่งได้มีการลงนามในปี 2009 และแหล่งข่าวโรงงานเหล็กอินเดียนได้กล่าวเมื่อวันพุธว่าได้มีสินค้าที่ถอนออกมาจากความตกลงดังกล่าวมากขึ้น “อินเดียสามารถหาหนทางได้ เนื่องจากอาเซียนค่อนข้างพึ่งพาเรา เราสามารถใช้เป็นโอกาสที่จะได้สัมปทานมากขึ้นจากอาเซียน” แหล่งข่าวโรงงานเหล็กอีกรายกล่าว “ถ้าอาเซียนไม่สนับสนุนอินเดีย ความตกลงทางการค้าเสรีอาจถูกยกเลิก อินเดียจะได้ประโยชน์จากสถานการณ์เช่นนี้” ภาคการผลิตเหล็กอินเดียได้เพิ่มมากขึ้นในหลายปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถส่งออกต่อไป ในขณะเดียวกันก็คาดว่าจะยังคงปกป้องต่อการนำเข้าได้เป็นอย่างดี อินเดียได้มีกลไกการตรวจตราและควบคุมดูแลที่ด่านศุลกากร เพื่อติดตามการนำเข้าเหล็กในเดือนกันยายนและการบังคับใช้คำสั่งควบคุมคุณภาพและการรับรองภาคบังคับ และในกระบวนการการทบทวนการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของการตอบโต้การทุ่มตลาด การส่งออกเหล็กสำเร็จรูปของอินเดีย ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม รวมทั้งสิ้น 4.89 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 27.7% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในขณะที่การนำเข้าลดลง 0.7% ในช่วงเดียวกัน อยู่ที่ 4.65 ล้านตัน จากข้อมูลล่าสุดของคณะกรรมการโรงงานร่วม (Joint Plant Committee)

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3960.aspx