บริษัท Thai Hung ของเวียดนาม จ้องที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวของ Natsteel Vina หลังจากมีการซื้อหุ้นไป
07 พฤศจิกายน 2562

บริษัท Thai Hung ของเวียดนาม จ้องที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวของ Natsteel Vina หลังจากมีการซื้อหุ้นไป บริษัท Thai Hung Trading ของเวียดนาม ได้เข้าร่วมทุน โดยมีแผนจะส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวที่ทำโดย NatSteel Vina หลังจากสรุปการซื้อหุ้นในจำนวนที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ซึ่งมีโรงงานนี่มีกำลังการผลิตเหล็กรีดร้อน 200,000 ตันต่อปี ที่ไทยเหงียน (Thai Nguyen) แหล่งข่าวจาก Thai Hung กล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ทาทาสตีลของอินเดีย ได้กล่าวเมื่อวันอังคารว่า บริษัทจะขายหุ้น 56.5% ใน NatSteel Vina ให้แก่บริษัท Thai Hung โดยผ่านบริษัทลูก คือ NatSteel Holdings โดยจำนวนหุ้นทั้งหมดนี้เป็นหุ้นทั้งหมดที่ NatSteel Holdings มีใน NatSteel Vina คิดเป็นมูลค่าประมาณ 360 ล้านรูปี (5.09 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) ข้อตกลงนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นในประมาณอีกสองสัปดาห์ ในปัจจุบัน โรงงานผลิตเหล็กรีดร้อน มีกำลังการผลิตที่ 100% และแหล่งข่าวของ Thai Hung กล่าวว่า แผนในอนาคตนั้นได้รวมถึงการส่งออกไปยังประเทศในภูมิภาค อย่างเช่น กัมพูชา บิลเล็ตซึ่งเป็นวัตถุดิบ จะจัดซื้อมาจากตลาดเปิด แหล่งข่าวกล่าว โดยที่ บริษัท Thai Hung มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 10% สำหรับตลาดเศษเหล็กและบิลเล็ตในเวียดนาม เวียดนามมีภาษีมาตรการการปกป้องสินค้านำเข้า (Safeguard Duty) สำหรับบิลเล็ตอยู่ที่ 17.3% ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 21 มีนาคม 2563 อย่างไรก็ตาม บิลเล็ตที่นำเข้ามาจะ reroll ให้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการส่งออก ซึ่งจะไม่มีภาษีนำเข้า แหล่งข่าวกล่าว

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3961.aspx