ความต้องการเหล็กในอาเซียนอาจใช้เวลา 20 ปีได้ ถึงจะมีเท่ากับกำลังการผลิตใหม่ ทั้งที่ภาคก่อสร้างกำลังรุ่งเรือง
02 ธันวาคม 2562

ความต้องการเหล็กในอาเซียนอาจใช้เวลา 20 ปีได้ ถึงจะมีเท่ากับกำลังการผลิตใหม่ ทั้งที่ภาคก่อสร้างกำลังรุ่งเรือง การบริโภคเหล็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจใช้เวลานานถึง 20 ปีที่จะเท่าทันกับการเพิ่มกำลังการผลิตที่คาดไว้ในภูมิภาคนี้ โดย SEAISI (South East Asia Iron & Steel Institute) กล่าวใน 2019 ASEAN Iron and Steel Sustainability Forum ที่จัดขึ้น ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ในสัปดาห์นี้ ทั้งๆที่ภาคการก่อสร้างกำลังเติบโต เลขาธิการของ SEAISI (Yeoh Wee Jin) ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในภูมิภาคอาเซียน โดยปราศจากการเพิ่มขึ้นของความต้องการที่เทียบเท่ากัน ในช่วงระหว่าง มกราคม ถึง มิถุนายน 2019 การบริโภคเหล็ก (Apparent Steel Consumption) เพิ่มขึ้น 5.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีปริมาณอยู่ที่ 39 ล้านตัน เนื่องจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนเพิ่มขึ้น 8.7% ในขณะที่การบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว เติบโตน้อยกว่าที่ 3% อย่างไรก็ตาม การบริโภคเหล็กสำหรับทั้งปี ถูกคาดว่าจะเติบโต 4% ในปี 2019 ไปอยู่ที่ 80 ล้านตัน เมื่อเทียบกับการเติบโต 5% ในปีที่ผ่านมา SEAISI คาดการณ์ว่ากำลังการผลิตเหล็กในภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบัน ที่ 83.7 ล้านตันต่อปี จะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 144.2 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2026 สมมติฐานว่าการบริโภคเหล็กเพิ่มขึ้น 4 ล้านตันต่อปี จะใช้เวลาประมาณ 18.6-20.1 ปี ถึงจะสามารถดูดซับกำลังการผลิตที่มากเกินไปนี้ได้

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3970.aspx