ผู้ผลิตเหล็กจีนเป็นผู้นำในการขยายกำลังการผลิต
03 ธันวาคม 2562

ผู้ผลิตเหล็กจีนเป็นผู้นำในการขยายกำลังการผลิต โรงงานเหล็กครบวงจร (Integrated Mill) ขนาดใหญ่จำนวนหลายราย ได้เริ่มมีการดำเนินการในมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม โดยนักลงทุนส่วนใหญ่เป็นโรงงานเหล็กของจีน การลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กของจีนในแถบภูมิภาคอาเซียนเริ่มขึ้นเมื่อปี 2560 เป็นต้นมา ผู้ผลิตเหล็กจีนได้เร่งแผ่นการขยายกำลังการผลิตในต่างประเทศตั้งแต่ปี 2560 เนื่องมาจากการกำจัดกำลังการผลิตที่มากเกินไปในประเทศจีน โดยจะมาพร้อมกับอัตรากำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์เหล็กที่เพิ่มขึ้นมาก จากการวิเคราะห์ของ S&P Global Platts จากการคาดการณ์ของ S&P Global Platts กำลังการผลิตเหล็กดิบใหม่ในต่างประเทศมีประมาณ 42.7 ล้านตันต่อปี โดยเป็นโครงการที่มีบริษัทจีนเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน โดยมีจำนวน 9 โครงการที่ยังอยู่ในการดำเนินการ โครงการจำนวน 5 โครงการจาก 9 โครงการ ประกอบด้วยกำลังการผลิต 35.5 ล้านตัน จะสร้างในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในโครงการใหม่ๆเหล่านั้นเป็นโรงงานเหล็กขนาดยักษ์ใหญ่ที่มีกำลังการผลิตมากถึง 10 ล้านตันต่อปี ในฟิลิปปินส์ กลุ่มบริษัท HBIS Group ของจีนวางแผนที่จะสร้างโรงงานเหล็กแบบครบวงจรมูลค่า 4.4 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ในทางตอนเหนืองของเมืองมินดาเนา ซึ่งมีกำลังการผลิตทั้งหมด 8 ล้านตันต่อปี ผู้ผลิตเหล็กฟิลิปปินส์ SteelAsia จะเป็นหุ้นส่วนกับ HBIS ในโครงการนี้ โรงงานที่ร่วมทุนแห่งนี้คาดว่าจะมีกำลังการผลิต 4.5 ล้านตันต่อปีในปี 2566 ผู้ผลิตจีนอีกรายหนึ่ง Panhua Group วางแผนจะตั้งโรงงานผลิตเหล็กครบวงจร ขนาดกำลังการผลิต 10 ล้านตันต่อปี ในนิคมอุตสาหกรรม Phividec ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Misamis Oriental ของฟิลิปปินส์ โรงงานเหล็ก Panhua จะเริ่มดำเนินการในปี 2565 ในมาเลเซีย Wen'an Iron & Steel ในเมืองเหอเป่ย วางแผนตั้งโรงงานเหล็กครบวงจร ขนาดกำลังการผลิต 10 ล้านตันต่อปี ในซาราวัค ซึ่งจะพร้อมประมาณปี 2564-2565

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3972.aspx