สหรัฐอเมริกาอาจจะลดภาษีการทุ่มตลาด (AD) ของญี่ปุ่นและกลับมาใช้มาตรการทางภาษีกับตุรกี
13 ธันวาคม 2562

สหรัฐอเมริกาอาจจะลดภาษีการทุ่มตลาด (AD) ของญี่ปุ่นและกลับมาใช้มาตรการทางภาษีกับตุรกี สหรัฐอเมริกาอาจจะลดภาษีการทุ่มตลาด (AD) ของญี่ปุ่นและกลับมาใช้มาตรการทางภาษีกับตุรกี สหรัฐฯอาจจะยกเลิกภาษีการตอบโต้การทุ่มตลาดของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (hot-rolled coil) ที่ส่งออกจากญี่ปุ่น เนื่องจากจากกระทรวงพาณิชย์ได้ตรวจสอบและพบว่า บริษัทจากประเทศดังกล่าวไม่ได้ขายในราคาที่ต่ำกว่าปกติให้แก่ทางสหรัฐอเมริกา ณ ช่วงเวลาที่มีการทบทวน ทางพาณิชย์พบว่า Nippon Steel และ Tokyo Steel ไม่ได้ขายในสหรัฐฯในราคาต่ำกว่าราคาปกติในช่วง ปี 2017 เป็นผลให้บริษัทต่างๆ ผู้ผลิต และผู้ส่งออกจากญี่ปุ่น ได้รับอัตราภาษีการทุ่มตลาดเบื้องต้นเป็นศูนย์ ถ้าในที่สุดที่แล้ว จะได้ปรับลดจากระดับปัจจุบันที่มีการเก็บภาษีการตอบโต้การทุ่มตลาดอยู่ที่อัตรา 2.06%-7.64% ซึ่งได้ถูกตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน ปี 2019 ที่ได้มีการทบทวนไปก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามในการทบทวนในครั้งที่สองนี้ ได้มีการตัดสินผลการทบทวนและเผยแพร่เมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยทางกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า บริษัท Colakoglu ของตุรกี ได้ขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HRC) ในสหรัฐฯ ในราคาที่ต่ำกว่าราคาปกติ ในช่วงระยะเวลาระหว่าง 1 ตุลาคม 2017 ถึง 30 กันยายน 2018 จากผลดังกล่าว บริษัท Colakoglu และผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของตุรกีอื่นๆ ได้รับอัตราภาษีการทุ่มตลาดปรับเพิ่มขึ้น 2.55% จากอัตราปัจจุบันที่อยู่ศูนย์ ที่ได้มีการใช้ไปเมื่อช่วงเดือน มิถุนายน 2019 จากการทบทวนก่อนหน้านี้ กลุ่มบริษัท Erdemir ของตุรกี พบว่าไม่มีการจัดส่งมายังสหรัฐฯในช่วงระยะเวลาที่มีการทบทวน

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3985.aspx