“จุรินทร์”ประชุมบอร์ดทุ่มตลาดฯยืดเก็บภาษีเอดีเหล็กจีน-เวียดนาม-ไต้หวั่นอีก5ปี
18 ธันวาคม 2562

“จุรินทร์”ประชุมบอร์ดทุ่มตลาดฯยืดเก็บภาษีเอดีเหล็กจีน-เวียดนาม-ไต้หวั่นอีก5ปี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.) ครั้งที่ 7/2562 ว่า โดยในที่ประชุมได้พิจารณาหารือถึงกรณีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (เอดี) กับสินค้าเหล็กของจีน เวียดนาม และไต้หวัน ต่อไปอีก 5 ปี ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีใช้มาตรการดังกล่าวต่อไป ในสินค้าเหล็กรีดเย็นชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อยตามบัญชี ก ท้ายประกาศฯ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และไต้หวันในอัตราเดิม เงื่อนไขเดิม

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3993.aspx