บริษัทJSWSteelของอินเดียเริ่มมีการtakeoverบริษัทVardhman Industriesด้วยการให้เงินทุน
17 ธันวาคม 2562

บริษัทJSWSteelของอินเดียเริ่มมีการtakeoverบริษัทVardhman Industriesด้วยการให้เงินทุน บริษัท JSW Steel จะดำเนินการตามแผนการแก้ปัญหาหนี้ของ บริษัท Vardhman Industries ซึ่งจะมีผลบังคับในวันจันทร์ เริ่มด้วยการให้เงินทุนเริ่มที่ 635 ล้านรูปี (8.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ทาง บรัษัท JSW Steel กล่าวว่า การตัดสินใจนี้มีหลังจากที่ศาลอุทธรณ์ของอินเดีย แจ้งวันที่ได้รับการอนุมัติแผนแก้ไขปัญหา คือวันที่ 13 ธันวาคม 2019 เจ้าหนี้ทางการเงินต่างๆ เช่น ธนาคารจะได้รับ 625 ล้านรูปี ขณะที่เจ้าหนี้ดำเนินงานจะได้รับ 10 ล้านรูปี ทาง บริษัท JSW กล่าว บริษัท Vardhman Industries เป็นบริษัทที่ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี (ม้วน/แผ่น) (galvanized coils and sheets) มีปริมาณการผลิต 50,000 ตัน/ปี ที่โรงงานใน Rajpura, Punjab ซึ่งมีกำลังการผลิตเหล็กเคลือบสังกะสี 75,000 ตัน/ปี บริษัท JSW เป็นผู้ผลิตเหล็กรายหลักภายในประเทศมีกำลังการผลิตทั้งหมดประมาณ 18 ล้านตัน/ปี โดยมีกำลังการผลิตใน Vijayanagar, Karnataka 12 ล้านตัน/ปี และที่ Dolvi อีก 5 ล้านตัน/ปี โดยในเดือนพฤษภาคม 2020 กำลังการผลิตใน Vijayangar พุ่งขึ้นถึง 13 ล้านตัน/ปี ในขณะที่ใน Dolvi มีผลผลิตเพิ่มเป็น 2 เท่าตัว อยู่ที่ 10 ล้านตัน/ปี -- Clement Choo แหล่งที่มา : Steel Business Briefing

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3994.aspx