ผู้ผลิตเหล็กอาร์เซลอร์มิตตัล(ArcelorMittal)ได้เผยแผนที่จะลดการปล่อยคาร์บอนประมาณ30%ภายในปี 2573
17 ธันวาคม 2562

ผู้ผลิตเหล็กอาร์เซลอร์มิตตัล(ArcelorMittal)ได้เผยแผนที่จะลดการปล่อยคาร์บอนประมาณ30%ภายในปี 2573 ผู้ผลิตเหล็กอาร์เซลอร์มิตตัล (ArcelorMittal) ได้เปิดเผยถึงโรดแมปที่ทำเพื่อลดการปล่อยของเสียประมาณ 30% ของสถานประกอบการผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนในยุโรป ภายในปี 2573 ซึ่งจะเป็นไปตามข้อตกลงของ EU Green ที่ประกาศไปเมื่อสัปดาห์ก่อน ข้อเสนอแนะมีจุดประสงค์เพื่อให้สหภาพยุโรปมีการปล่อยของเสียที่ 0% ภายในปี 2593 ซึ่งจะทำให้มีการควบคุมการปล่อยคาร์บอนที่เข้มงวดมากขึ้น ทั่วทั้งสหภาพยุโรป CEO ของ ArcelorMittal Europe (กลุ่มผลิตภัณฑ์ทรงแบน) กล่าวว่า กรอบของสหภาพยุโรปจะให้ผู้ผลิตเหล็กยุโรปยังคงสามารถแข่งขันได้อยู่ ในขณะที่ปรับเปลี่ยนไปสู่การผลิตเหล็กที่ไม่มีคาร์บอน ภายในปี 2593 ArcelorMittal ได้ตั้ง 3 เป้าหมายหลักภายในปี 2573 ได้แก่ การผลิตเหล็กที่ใช้พลังงานสะอาด -- ใช้แหล่งพลังงานสะอาดในการผลิตเหล็กที่เป็นกระบวนการไฮโดรเจน การผลิตเหล็กที่มีการใช้คาร์บอนหมุนเวียน (circular carbon steelmaking) – ใช้แหล่งพลังงานที่ใช้คาร์บอนแบบหมุนเวียน เช่น waste biomass ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ในกระบวนการผลิตเหล็ก การเก็บและกักคาร์บอนที่มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล – การปล่อยคาร์บอนจากการผลิต ได้ถูกเก็บกัก หรืออีกทางหนึ่ง นำมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ ArcelorMittal ได้จัดเผยแพร่รายการโครงการและเทคโนโลยี ทั้งที่ดำเนินโครงการอยู่ หรือที่จะดำเนินการ ที่ไซต์งานในภูมิภาคยุโรป ได้แก่ * ที่โรงงาน Ghent ผู้ผลิตเหล็กได้ลงทุน 120 ล้านยูโร เพื่อสร้าง Carbalyst ภายในปี 2563 ซึ่งจะทำหน้าที่จับของเสียที่ปล่อยออกมาจากเตาหลอม และเปลี่ยนของเสียนั้นเป็นไบโอเอทานอล * ผู้ผลิตเหล็กกำลังทดสอบโครงการทดลองที่เรียกว่า IGAR ที่โรงงาน Dunkirk ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อดักจับของเสีย CO2 จากเตาหลอม เพื่อเปลี่ยนให้เป็น synthetic gas สำหรับการใช้ในกระบวนการผลิตอีกครั้ง * ในปี 2563 ผู้ผลิตเหล็กจะเริ่มโครงการก่อสร้างที่เก็บและดักจับคารฺบอน โดยมีเป้าหมายดักจับ CO2 ในปริมาณ 0.5 ตัน ต่อชั่วโมงจากก๊าซจากการผลิตเหล็กภายในปี 2564 * โรงงาน IIva ใน Taranto ของประเทศอิตาลี ไม่ได้ถูกกล่าวถึง สมาคมเหล็กยุโรป (European Steel Association: EUROFER) ได้ระบุว่า เหล็ก green (Green Steel) อาจมีต้นทุนเพิ่มขึ้น 35%-100% ที่จะผลิตในระดับปกติ ด้วยกระบวนการที่คุ้มค่าสูง ด้วยเหตุเช่นนี้ ผู้ผลิตเหล็กจำนวนมากกำลังเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการยุโรปช่วยให้พวกเขายังคงแข่งขันได้อยู่ “เรายังคงมุ่งมั่นกับกระบวนการกำจัดคาร์บอนของอุตสาหกรรมเหล็ก ตามวัตถุประสงค์ในข้อตกลงปารีส เราได้ใช้เวลาสองสามปีเพื่อทดสอบเทคโนโลยีต่างๆ และขณะนี้เป็นเวลาที่เราจะใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ โดยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปและบรรดาสมาชิก เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เรายังสามารถที่จะกำจัดคาร์บอนได้อย่างเต็มที่” ผู้บริหารของอาร์เซลอร์มิตตัลกล่าว

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3995.aspx