สมอ.บุกจับได้คาหนังคาเขาเหล็กเบาไร้มาตรฐาน"มอก."เจ้าของต่างด้าวโดนโทษหนัก
25 ธันวาคม 2562

สมอ.บุกจับได้คาหนังคาเขาเหล็กเบาไร้มาตรฐาน"มอก."เจ้าของต่างด้าวโดนโทษหนัก นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยภายหลังการตรวจจับเหล็กไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่ตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในขณะเดินเครื่องผลิตว่า เดิมโรงงานแห่งนี้มีเจ้าของกิจการเป็นคนไทย ที่ได้รับใบอนุญาตจาก สมอ. ต่อมาได้เปลี่ยนเจ้าของกิจการเป็นคนจีน โดยไม่แจ้งให้ สมอ.รับทราบ และพบมีการผลิตเหล็กเบา (เหล็กเส้น หรือเหล็กรูปพรรณที่ไม่ได้ มอก.) ไม่เป็นไปตาม มอก. จำนวน 10,000 ตัน มูลค่า 300 ล้านบาท ซึ่งหากเหล็กดังกล่าวหลุดออกจากโรงงานไปถึงมือผู้บริโภค และถูกนำไปใช้ในการก่อสร้างจะเกิดความเสียหายต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน “การตรวจจับครั้งนี้ เป็นการทลายแหล่งต้นตอการผลิตเหล็กที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานรายใหญ่ของประเทศ ที่ผ่านมา สมอ.ได้เฝ้าจับตาการผลิตและนำเข้าสินค้าดังกล่าวอย่างใกล้ชิด หากพบมีการผลิต และนำเข้าในปริมาณมากผิดปกติ จะดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดทันที สำหรับบทลงโทษของผู้ประกอบการรายนี้ คือ ต้องระวางโทษในกรณีทำสินค้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีทำของไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และแสดง เครื่องหมายมาตรฐานบนสินค้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”.

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4003.aspx