ผลผลิตเหล็กPOSCOลดลงเนื่องจากความต้องการรถยนต์,การก่อสร้างลดลง
06 กุมภาพันธ์ 2563

ผลผลิตเหล็กPOSCOลดลงเนื่องจากความต้องการรถยนต์,การก่อสร้างลดลง บริษัทพอสโก้ (POSCO) ของเกาหลีใต้ คาดว่าจะผลิตเหล็กดิบประมาณ 36.7 ล้านตันในปี 2563 ซึ่งลดลงร้อยละ 3.4 จากปี 2562 เนื่องจากความต้องการที่อ่อนแอลงจากอุตสาหกรรมรถยนต์และการก่อสร้างในประเทศที่ลดลง การลงทุนก่อสร้างจะลดลงจากปีที่แล้ว แต่อัตราจะแคบลง เนื่องจากการลงทุนภาครัฐคาดว่าจะขยายตัว โดยบริษัทพอสโก้คาดว่าการลงทุนในปี 2563 จะลดลงประมาณร้อยละ 2.3 จากปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับการลดลงร้อยละ 4 ในปี 2562 จากปีที่ผ่านมา รัฐบาลจะเพิ่มทุนประเภทสาธารณูปโภค (Social Overhead Capital: SOC) เพื่อทำให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง พอสโก้กล่าว องค์กรภาครัฐวางแผนที่จะลงทุน 60 ล้านล้านวอน (51.2 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ) เพื่อสร้างโรงงานไฟฟ้าและพัฒนาเมืองบริวารในปี 2562 โดยเพิ่มขึ้น 6.5 ล้านล้านวอน จากปี 2562 สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ บริษัทพอสโก้คาดว่าการผลิตจะอยู่ต่ำว่า 4 ล้านคันต่อปีในปี 2563 โดยอยู่ที่ประมาณ 3.98 ล้านคัน การผลิตรถยนต์ในปี 2562 ลดลงต่ำว่า 4 ล้านคันเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2552 โดยอยู่ที่ 3.95 ล้านคัน การผลิตรถยนต์อาจลดลงต่ำกว่า 4 ล้านคัน เนื่องจากการฟื้นตัวที่ล่าช้า ในตลาดส่งออกและตลาดในประเทศ ส่วนหนึ่งของผลผลิตที่ลดลง อาจมาจากแผนของผู้ผลิตเหล็กที่ขยายเตาถลุงหมายเลข 3 ที่เมืองโปฮัง (Pohang) งานส่วนการขยายจะใช้เวลา 3 เดือน จากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แต่พอสโก้คาดว่าอุตสาหกรรมต่อเรือในเกาหลีใต้ จะสามารถชดเชยความต้องการที่อ่อนแอลงได้ โดยคาดการณ์อุตสาหกรรมต่อเรือจะได้คำสั่งใหม่ในปริมาณประมาณ 26.2 ล้านตันกรอส เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.6 จาก 17.4 ล้านตันกรอสในปี 2562 โดยคำสั่งใหม่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการในโลกฟื้นตัว ตามความต้องการเรือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับอุปสงค์และอุปทานเหล็กในปี 2563 นั้น พอสโก้คาดว่าการผลิตเหล็กเกาหลีใต้จะอยู่ที่ 73.4 ล้านตัน ลดลงจาก 73.7 ล้านตันในปี 2562 ตามข้อมูลจากสถาบันวิจัยพอสโก้ (POSCO Research Institute) การเติบโตของความต้องการเหล็กในโลกอาจจะลดลง เนื่องจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ำและความขัดแย้งทางด้านการค้าที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4046.aspx