ไทยประกาศการตัดสินขั้นสุดท้ายในกรณีการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าหลอดหรือท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า(iron or steel pipes)จากเวียด
17 กุมภาพันธ์ 2563

ไทยประกาศการตัดสินขั้นสุดท้ายในกรณีการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าหลอดหรือท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า(iron or steel pipes)จากเวียด ไทยประกาศการตัดสินขั้นสุดท้าย ในกรณีการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าหลอดหรือท่อที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า (iron or steel pipes) จากเวียดนาม ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ประเทศไทยได้ประกาศการตัดสินขั้นสุดท้าย ในเรื่องการไต่สวนการทุ่มตลาด ต่อท่อเหล็กหรือท่อเหล็กกล้าที่มาจากเวียดนาม โดยกำหนดภาษีการทุ่มตลาด ที่ร้อยละ 6.97 – 51.61 (CIF) เป็นเวลา 5 ปี จาก 13 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2568 พิกัดศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ 7306.19.10.000, 7306.19.20.000, 7306.19.90.000, 7306.29.00.000, 7306.30.11.000, 7306.30.19.000, 7306.30.21.000, 7306.30.29.000, 7306.30.30.000, 7306.30.41.000, 7306.30.49.000, 7306.30.91.001, 7306.30.91.002, 7306.30.91.003, 7306.30.91.004 รวมถึงพิกัดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4059.aspx