เหล็กโลกรับพิษโควิดรุนแรง
15 เมษายน 2563

เหล็กโลกรับพิษโควิดรุนแรง กลุ่มเหล็กจากส.อ.ท. ประเมินภาพรวมอุตสาหกรรมเหล็กไทยและเหล็กโลก ปี2563 หืดจับได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสโควิด-19 อย่างแรง นายกรกฏ ผดุงจิตต์ เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ”ว่า ขณะนี้อุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลกและผู้ผลิตเหล็กในประเทศจะได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างรุนแรง ความต้องการใช้เหล็กจากอุตสาหกรรมต่อเนื่องทุกกลุ่มจะหดตัวลง ขณะนี้ทางสมาคมอุตสาหกรรมเหล็กโลกยังไม่สรุปว่าการใช้เหล็กของโลกจะหดตัวมากแค่ไหน เนื่องจากปัญหาโควิด-19ส่งผลกระทบกับทุกธุรกิจในวงกว้าง และยังไม่เห็นว่าแนวโน้มการระบาดจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ แต่ในสหภาพยุโรป หรืออเมริกาเหนือ มีประเมินเบื้องต้นว่าความต้องการใช้เหล็กอาจหดตัวในช่วง -8% ถึง -13% ซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ที่รุนแรงมาก ส่วนในภูมิภาคเอเชีย ปัญหาสำคัญมาจากประเทศจีน ที่ผ่านมาพบว่า มีความผิดปกติของอุตสาหกรรมเหล็กจีน ซึ่งจีนมีอิทธิพลอย่างมากต่อสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กของโลกและประเทศไทย เนื่องจากจีนมีผลผลิตมากกว่าประเทศอินเดียผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 2 ถึง 9 เท่า และใหญ่กว่าญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 3 ถึง 10 เท่า หากเทียบกับภูมิภาคอาเซียน จีนจะใหญ่กว่าถึง 22 เท่า และหากเทียบกับสหภาพยุโรป จีนจะใหญ่กว่าถึง 6 เท่า นอกจากนี้ ประเทศจีนยังเป็นผู้ส่งออกสุทธิ (Net exporter) ในสินค้าเหล็กรายใหญ่อันดับ 1 ของโลกอีกด้วย

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4073.aspx