ผู้ผลิตรถยนต์เปลี่ยนไปผลิตเครื่องช่วยหายใจซึ่งมีผลกระทบกับความต้องการโลหะ
16 เมษายน 2563

ผู้ผลิตรถยนต์เปลี่ยนไปผลิตเครื่องช่วยหายใจซึ่งมีผลกระทบกับความต้องการโลหะ ผู้ผลิตรถยนต์เปลี่ยนไปผลิตเครื่องช่วยหายใจ ซึ่งมีผลกระทบกับความต้องการโลหะ ผู้ผลิตรถยนต์ทั่วทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกา หยุดการผลิตรถยนต์เมื่อเร็วๆนี้ เนื่องจากตลาดที่ซบเซา ท่ามกลางการระบาดของไวรัสโคโรน่า ซึ่งทำให้ความต้องการเหล็กและอลูมิเนียมลดลง การหยุดที่มากมายในขณะนี้กลายเป็นระยะยาวท่ามกลางการล็อคดาวน์โดยรัฐบาล และผู้ผลิตรถยนต์กำลังตอบสนองต่อความต้องการของรัฐบาลที่จะสวิตช์ไปเป็นการผลิตเครื่องช่วยหายใจและหน้ากากสำหรับโรงพยาบาล ผู้ผลิตรถยนต์เป็นผู้ได้รับเลือกที่ชัดเจนในการผลิตเครื่องช่วยหายใจ ซึ่งพวกเขาได้ผลิตสำหรับการใช้ในเครื่องยนต์ของรถยนต์ อย่างไรก็ตาม ยอดการบริโภคโลหะจากการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม จะมีมากขึ้น โดยเฉพาะถ้าเป็นระยะเวลาที่ยืดเยื้อ ภาคยานยนต์เป็นผู้บริโภคเหล็กที่มากที่สุดเป็นอันดับสอง รองจากภาคการก่อสร้าง เครื่องช่วยหายใจผลิตจากพลาสติกหรือวัสดุที่ยืดหยุ่นอื่นๆ มีชิ้นส่วนเล็กๆเท่านั้น เช่น วาล์ว และอาจจะมีเฟรมบางชิ้นที่ทำจากโลหะ จากข้อมูลของเวิร์ลด สตีล แอสโซซิเอชั่น (World Steel Association) รถยนต์ 1 คัน จะใช้เหล็กโดยเฉลี่ย 900 กิโลกรัม ในขณะที่บริษัทที่ปรึกษาในอุตสาหกรรมรถยนต์ ดัคเกอร์ (Ducker) ให้ข้อมูลว่ามีการใช้อลูมิเนียมในรถยนต์ประมาณ 179 กิโลกรัม

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4080.aspx