แรงกดดันจากภาวะของโลก
21 เมษายน 2563

แรงกดดันจากภาวะของโลก แรงกดดันจากภาวะของโลก การส่งออกไม่ใช่หนทางที่จะช่วยผ่อนคลายปริมาณการผลิตในประเทศที่มากเกินไปอีกต่อไป เนื่องจากความต้องการจากต่างประเทศย่ำแย่มากกว่าอีก เทรดเดอร์ส่งออกบางรายกล่าวว่า การส่งออกเหล็กรายเดือนของจีนอาจลดลงไปที่ 3-4 ล้านตันในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน จาก 6.476 ล้านตัน ในเดือนมีนาคม ในขณะที่การนำเข้าเหล็กของจีนน่าจะเพิ่ม 500,000 ตัน ถึง 1 ล้านตัน ในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน จากในเดือนมีนาคมอยู่ที่ 1.137 ล้านตัน การนำเข้าหลักๆประกอบด้วย สแล็บ บิลเล็ต เหล็กแผ่น และเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน เมื่อการระบาดของไวรัสโคโรนายังมีทั่วโลก การผลิตของจีนน่าจะไม่เต็มกำลังการผลิต และความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนจะยังโดนกดดันในไตรมาสที่สอง และแม้แต่ครึ่งหลังของปี 2563 การผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นตัวแทนของกิจกรรมการผลิตของจีน ได้ฟื้นตัวอยู่ที่ร้อยละ 80-90 เมื่อปลายเดือนมีนาคม จากปีที่ผ่านมา ปัญหาหลักของการผลิตจีนคือ ความต้องการที่ยังไม่เพียงพอ ส่วนหนึ่งมาจากห่วงโซ่อุปทานและความต้องการในโลกที่หยุดชะงัก และส่วนหนึ่งจากประชาชนจีนยังคงหลีกเลี่ยงการรวมตัวและการเดินทาง เนื่องจากกลัวไวรัสจะระบาดอีก การว่างงานและรายได้ครัวเรือนที่ลดลงในจีน ประกอบกับเศรษฐกิจชะลอตัวได้ส่งผลกระทบต่อการบริโภคอีกด้วย นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ เช่น การอัดฉีดสภาพคล่อง การลดภาษีและค่าธรรมเนียม และการลดต้นทุนทางการเงิน ได้มุ่งเน้นเพื่อเพิ่มการผลิตมากกว่าการบริโภค และน่าจะไม่สามารถแก้ปัญหาภาคการผลิตได้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการบริโภคไม่สามารถกระตุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้คนยังคงหลีกเลี่ยงการรวมตัวหรือการเดินทางเป็นจำนวนมาก ความต้องการที่ยังไม่เพียงพอในภาคการผลิตน่าจะยังคงมีอยู่ในครึ่งปีหลัง และน่าจะไม่จบจนกระทั่งมีวัคซีน ๆ ภาครถยนต์นั่งยังคงได้รับผลกระทบมาก เนื่องจากกำลังการผลิตที่มากเกินไปตั้งแต่ปี 2561 ผู้ผลิตรถยนต์บางรายในทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตฉงชิ่ง ลดการผลิตร้อยละ 30 ในเดือนมีนาคม แต่ปริมาณรถยนต์คงคลังยังคงเพิ่มขึ้น ความต้องการเหล็กจากการผลิตไฟฟ้าจากลม การต่อเรือ และโครงสร้างเหล็ก มีความแข็งแกร่งมาตั้งแต่เดือนมีนาคม ช่วยเพิ่มความต้องการเหล็กแผ่นได้ แต่ ทั้ง 3 ภาคการผลิตนี้นับเป็นเพียงร้อยละ 6 ของการบริโภคเหล็กทั้งหมด

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4084.aspx