การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างจำกัด
24 เมษายน 2563

การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างจำกัด การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างจำกัด เนื่องด้วย ณ ช่วงกลางเดือนเมษายน ร้อยละ 90-100 ของไซต์งานก่อสร้างทั่วทั้งภาคตะวันออก ตะวันตก และใต้ของจีน ได้กลับมาทำงาน ในขณะที่ไซต์งานในมณฑลหูเป่ย์ในภาคกลางและบริเวณรอบๆ ยังคงใช้เวลานานกว่าที่จะกลับมาเป็นปกติ แหล่งข่าวในจีนทางตะวันออกและทางใต้กล่าวว่า ความต้องการเหล็กก่อสร้างเกือบจะกลับมาสู่ระดับเดียวกันกับในไตรมาสที่สองของปีที่แล้ว แต่ปริมาณการผลิตที่สูงและเหล็กคงคลังที่มีมากยังส่งผลกระทบต่อราคา ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงอยู่ในขาลง ในปี 2563 และยังไม่ชัดเจนว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐจะไปถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานแค่ไหน ภาคอสังหาริมทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 25 ของการบริโภคเหล็กทั้งหมดของจีน ในขณะที่สาธารณูปโภคพื้นฐานคิดเป็นร้อยละ 20 รัฐบาลกลางของจีนตั้งใจว่าจะไม่ใช้ภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น และภาคอสังหาริมทรัพย์ก็เริ่มชะลอตัวหลังจากเฟื่องฟูมาเกือบ 10 ปีแล้ว ผู้บริโภคชาวจีนมีการใช้ประโยชน์อย่างมากแล้วกับภาคอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่บางรายประสบปัญหาหนี้สินที่สูง

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4086.aspx