จีนกลับเป็นผู้ซื้อเหล็กของโลก
24 เมษายน 2563

จีนกลับเป็นผู้ซื้อเหล็กของโลก จีนกลับเป็นผู้ซื้อเหล็กของโลก จีนพบว่าตนเองอยู่ในสถานะผู้ซื้อเหล็กในตลาดสปอตตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม เนื่องจากจีนพ้นจากจุดเลวร้ายที่สุดของการระบาดของไวรัสโคโรน่า เพราะผู้ซื้อเหล็กจากจีนรายหลักๆกำลังอยู่ในการต่อสู้กับการระบาดใหญ่ ในการกลับมาสู่ตลาดตามปกติอย่างระมัดระวัง การจัดซื้อเหล็กของจีน รวมทั้งล็อตสินค้าที่เปลี่ยนจากผู้ซื้อเดิมที่ไม่สามารถรับสินค้าได้นั้น อาจพยุงตลาดได้ในไตรมาสที่ 2 ได้ ซึ่งจะถ่วงเวลาให้กับประเทศในเอเชียส่วนที่เหลือที่ต้องคลี่คลายปัญหาโรคระบาด จีนได้ซื้อบิลเล็ต และเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน (สินค้ารับรู้กันว่าจีนส่งออก) จากตลาดสปอต เนื่องจากการก่อสร้างในประเทศกลับมาเริ่มทำงาน ในขณะที่ความต้องการจากที่อื่นในภูมิภาคยังคงลดลงอย่างมาก เนื่องจากการล็อคดาวน์และมาตรการอื่นๆที่จะหยุดยั้งการแพร่เชื้อ

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4087.aspx