จีนจ้องมองโลก
16 เมษายน 2563

จีนจ้องมองโลก จีนจ้องมองโลก จีนจะยังคงนำเข้าเหล็กหรือไม่ และระยะเวลาอีกนานเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้เร็วเท่าไร มาตรการที่จีนใช้ในเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของการระบาดของโรคนั้น ได้ทำให้เมืองทำการล็อคดาวน์ไป 76 วัน เริ่มจากวันที่ 23 มกราคม ในเซี่ยงไฮ้ ซึ่งได้รับผลกระทบน้อย และไม่ได้มีการล็อคดาวน์เมือง สถานะทางระบบสาธารณสุขเพิ่มขึ้นไประดับสูงสุดในวันที่ 24 มกราคม และบริษัทบางแห่งเริ่มกลับมาทำงานภายใต้มาตรการความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นจากวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ประเทศอาเซียน-6 ทั้งหมดที่เป็นผู้ซื้อเหล็ก ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งได้กำหนดการล็อคดาวน์ทั่วประเทศหรือภูมิภาค ซึ่งยาวนานที่สุดที่เกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ 46 วัน และที่สั้นที่สุดในจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย เป็นระยะเวลา 14 วัน ผู้ส่งออกที่มีศักยภาพ ได้แก่ อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ได้ทบทวนการจำกัด ซึ่งจากการล็อคดาวน์ที่เข้มข้นที่สุดเป็นระยะเวลา 40 วัน คือในอินเดีย จนถึงภาวะฉุกเฉินใน 7 พื้นที่ของญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 1 เดือน และไม่มีการล็อคดาวน์ในเกาหลีใต้ ถ้าไทม์ไลน์จากการล็อคดาวน์ ไปจนถึงการปลดมาตรการอย่างระมัดระวังในจีนนั้น สามารถเป็นไกด์ไลน์สำหรับประเทศเอเชียที่เหลือได้ ในไม่ช้านี้ เราคาดได้ว่าจะเห็นการกลับมาของกิจกรรมในส่วนที่เหลือของภูมิภาคในหนึ่งเดือนหลังจากการล็อคดาวน์ โดยสมมติว่ามาตรการเข้มข้นในระดับเดียวกัน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินเดีย และไทย ได้ประกาศการล็อคดาวน์มากกว่า 1 เดือน ชี้ให้เห็นว่า การผลิตในประเทศ และการก่อสร้างอาจต้องอดทนต่อการหยุดชะงักนานกว่า และถ้าจีนมีการยั้งการบริโภคในประเทศและเหล็กคงคลังที่น้อยลง จีนอาจมีช่องว่างในการซื้อเหล็กต่อไป

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4090.aspx