สต็อกเหล็กจีนลดลงแต่เป็นในจังหวะอย่างช้าๆ ทำให้ราคาปรับขึ้นไปได้ยาก
27 เมษายน 2563

สต็อกเหล็กจีนลดลงแต่เป็นในจังหวะอย่างช้าๆ ทำให้ราคาปรับขึ้นไปได้ยาก สต็อกเหล็กจีนลดลงแต่เป็นในจังหวะอย่างช้าๆ ทำให้ราคาปรับขึ้นไปได้ยาก เหล็กคงคลังของจีนในเดือนเมษายนปรับลดลง แต่ไม่เร็วเท่าที่ผู้อยู่ในตลาดได้คาดไว้ ชี้ให้เห็นว่าการฟื้นตัวของความต้องการของผู้ใช้ ไม่เข้มแข็งเพียงพอที่จะดูดซับปริมาณการผลิตเหล็กส่วนเกินได้ ทำให้ราคายังอยู่กับที่ China Iron & Steel Association กล่าวว่า สต็อกเหล็กสำเร็จรูปของสมาชิก ณ วันที่ 20 เมษายน ได้ลดลงร้อยละ 2.96 จากต้นเดือนเมษายน โดยอยู่ที่ 17.42 ล้านตัน เหล็กเส้นคงคลังของผู้ค้าในเมือง Hangzhou ในทางตะวันออกของจีน ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในบรรดาเมืองที่เป็นศูนย์กลางด้านการค้าที่คึกคักมากที่สุดในประเทศ เกือบจะไม่ลดลง ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน หลังจากลดลงไปอยู่ที่ 0.97 ล้านตัน แหล่งข่าวท้องถิ่นกล่าว ซึ่งระดับนี้ได้ลดลงร้อยละ 10 จากระดับสูงสุดในกลางเดือนมีนาคม แต่ยังเกือบเป็นเท่าตัวของปริมาณของเมื่อปีที่ผ่านมา เหล็กเส้นมีความต้องการที่เข้มแข็งที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์เหล็กอื่นๆ ตั้งแต่เดือนมีนาคม เนื่องจากเริ่มมีกิจกรรมการก่อสร้างกลับมาดำเนินการในประเทศ อย่างไรก็ตาม เหล็กทรงยาวคงคลังของเทรดเดอร์ในเขตฉงชิง (Chongqing) ในทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน และมณฑลกวางโจว (Guangzhou) ทางตอนใต้ของจีน ได้ลดลงประมาณร้อยละ 14 และ 30 ตามลำดับ จากระดับสูงสุดในต้นเดือนมีนาคม แต่ทั้งระดับเหล็กทรงยาวคงคลังของทั้งสองเขตยังคงสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกัน ของปีที่แล้ว ร้อยละ 30 แหล่งข่าวในกวางโจว กล่าวว่า สินค้าคงคลังในตลาดที่แท้จริงควรจะสูงกว่าระดับที่ตรวจสอบ เนื่องจากปริมาณเหล็กบางส่วนได้ถูกย้ายไปอยู่คลังสินค้าในพื้นที่อื่นๆ เพื่อให้มีที่ว่างสำหรับเหล็กที่มาใหม่ ซึ่งเหล็กส่วนใหญ่ไม่มีในข้อมูลทางการ ความต้องการในภาคการก่อสร้างได้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในเดือนเมษายน แต่ไม่ถึงระดับเมื่อปีที่แล้ว การผลิตเหล็กเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยเฉพาะจากผู้ผลิตเหล็ก EAF อิสระ และปริมาณการผลิตส่วนเกินอาจจะผ่อนคลายลงในเดือนเมษายน การผลิตเหล็กดิบและเหล็กพิกของจีน ยังคงเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน จากข้อมูล CISA ปริมาณการผลิตเหล็กเฉลี่ยอยู่ที่ 2.61 ล้านตันต่อวัน ในช่วงวันที่ 10-20 เมษายน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.27 จากต้นเดือนเมษายน และร้อยละ 0.06 จากปีที่ผ่านมา การส่งออกเหล็กรายเดือนของจีนคาดว่าจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสที่ 2 โดยอยู่ที่ 3-4 ล้านตันต่อเดือน จาก 6.476 ล้านตัน ในเดือนมีนาคม การนำเข้าเหล็กคาดว่าจะเพิ่มไปอยู่ที่ เกือบ 1 ล้านตันต่อเดือน ในช่วงเดียวกัน จาก 1.137 ล้านตันในเดือนมีนาคม แหล่งข่าวบางรายกล่าวว่า ปริมาณเหล็กคงคลังในตลาดของจีนน่าจะอยู่ที่ระดับสูงผิดปกติ ในปี 2020 เป็นส่วนใหญ่

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4094.aspx