คำสั่งซื้อเรือของจีนลดลงร้อยละ27
23 เมษายน 2563

คำสั่งซื้อเรือของจีนลดลงร้อยละ27 คำสั่งซื้อเรือของจีนลดลงร้อยละ 27 จำนวนเรือใหม่ที่จัดส่งโดยบริษัทต่อเรือจีน อยู่ที่ 7 ล้านเดดเวทตัน (million dwt) ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ ซึ่งลดลงร้อยละ 27.3 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากข้อมูลของ China Association of the National Shipbuilding Industry (CANSI) ตลาดต่อเรือที่อ่อนแอในจีนนั้นได้เพิ่มแรงกดดันต่อราคาเหล็กแผ่น ถึงแม้ว่าเหล็กแผ่นคงคลังจะลดลงก็ตาม ยอดสั่งซื้อคงค้างทั้งหมดที่ถือครองโดยจีน ณ สิ้นเดือนมีนาคม อยู่ที่ 79.55 ล้านเดดเวทตัน ลดลงร้อยละ 5.6 จากเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา และลดลงร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 อย่างไรก็ตาม คำสั่งซื้อใหม่ที่ได้รับโดยบริษัทต่อเรือ ในช่วงระหว่าง 3 เดือนแรกของปี 2563 อยู่ที่ 4.89 ล้านเดดเวทตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากฐานต่ำในช่วงนั้น เหล็กเป็นวัตถุดิบหลักในการต่อเรือและโครงสร้างวิศวกรรมนอกชายฝั่ง นับเป็นร้อยละ 20-30 ของต้นทุนการก่อสร้างวิศวกรรมนอกชายฝั่งและลำตัวเรือ เหล็กแผ่นหนา (plate) คงคลัง รวมทั้งสิ้น 1.06 ล้านตัน ใน 20 เมืองหลักๆของจีน ในต้นเดือนเมษายน ลดลงร้อยละ 6.4 จากปลายเดือนมีนาคม จากข้อมูลของ China Iron and Steel Association จากการประเมินของ Platts ราคาเหล็กแผ่นหนา Q235 ขนาด 14-20 mm. ในตลาดสปอตภายในประเทศที่เซี่ยงไฮ้ ราคาเฉลี่ยที่ 3,450 หยวนตัน (($488/ตัน) ในเดือนเมษายน ลดลงร้อยละ 5 จากเดือนก่อน

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4097.aspx