ราคาเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน(CRC)ของจีนลดลงร้อยละ19ในปี2563จากภาคยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อ่อนแอ
24 เมษายน 2563

ราคาเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน(CRC)ของจีนลดลงร้อยละ19ในปี2563จากภาคยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อ่อนแอ ราคาเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน (CRC) ของจีน ลดลงร้อยละ 19 ในปี 2563 จากภาคยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อ่อนแอ ราคาเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน (CRC) ในประเทศจีน ลดลงร้อยละ 19 จากต้นปี 2563 เนื่องจากผลกระทบของการระบาดของไวรัสโคโรนาที่มีต่อความต้องการในอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และคาดว่าจะซบเซาในเวลาที่เหลือในไตรมาสที่ 2 อาจจะถึงไตรมาสที่ 3 ปริมาณการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์รีดเย็นหลัก ลดลงร้อยละ 12 จากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว โดยปริมาณอยู่ที่ 7.22 ล้านตัน ในไตรมาสแรก จากข้อมูล National Bureau of Statistics อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิตของผู้ใช้เหล็กลดลงมากกว่า การผลิตเครื่องใช้ภายในบ้านลดลงร้อยละ 22 และการผลิตรถยนต์นั่งลดลงร้อยละ 49 ด้วยเหตุนี้ ราคาเหล็กแผ่นรีดเย็นในประเทศจีน ในตลาดสปอตเซี่ยงไฮ้ ลดลงเหลือ 3,635 หยวน/ตัน ($513/ตัน) ในวันที่ 21 เมษายน จากต้นปี 2563 จากการประเมินของ S&P Global Platts นอกจากนั้น ส่วนต่างราคาระหว่างเหล็กแผ่นรีดเย็นและเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนแคบลง โดยอยู่ที่ 345 หยวน/ตัน (ในวันที่ 21 เมษายน) ชี้ให้เห็นถึงอัตรากำไรของเหล็กแผ่นรีดเย็นนั้นติดลบ เนื่องจากต้นทุนที่จะผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นจากเหล็กแผ่นรีดร้อนนั้น จะอยู่ที่ประมาณ 400-500 หยวน/ตัน แนวโน้มตลาดเหล็กแผ่นรีดเย็นยังคงอ่อนแอ เนื่องจากความต้องการจากภาคเครื่องใช้ภายในบ้านและยานยนต์ดูเหมือนจะไม่ดีขึ้นในช่วงใกล้ๆนี้ ยอดขายต่างในประเทศนับเป็นรายได้ก้อนใหญ่ของผู้ผลิตเครื่องใช้ในบ้านของจีน โดยผู้ผลิตรายใหญ่บางรายสร้างรายได้จากการส่งออกถึง ร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด แหล่งข่าวในตลาดกล่าว อย่างไรก็ตาม ความต้องการเครื่องใช้ในบ้านทั่วโลกอาจซบเซาในปี 2563 เนื่องจากการล็อคดาวน์กระทบกับรายได้ครัวเรือน และอาจไม่ฟื้นตัวเต็มที่จนกระทั่งมีวัคซีน อุตสาหกรรมรถยนต์นั่งจะถูกผลักดันด้วยความต้องการในประเทศเป็นหลัก ซึ่งในทฤษฎีอาจกระตุ้นได้โดยมาตรการทางการเงินและการคลังของรัฐบาลจีน อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมนี้มีกำลังการผลิตที่มากเกินไปตั้งแต่ปี 2561 และประชาชนจีนส่วนใหญ่ที่มีกำลังซื้อนั้นได้มีรถยนต์แล้ว 1 คัน ยอดขายรถยนต์นั่งในจีนลดลงร้อยละ 7 ในช่วง 1-19 เมษายน จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากข้อมูล China Passenger Car Association นอกจาก ความต้องการที่ซบเซา ตลาดเหล็กแผ่นรีดเย็นของจีนเผชิญหน้ากับความท้าทายในปี 2563 เนื่องจากโรงงาน Hot Strip ที่ใช้เทคโนโลยี Endless Strip Production (ESP) โรงงานเหล่านี้สามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ได้บางถึง 0.7-0.8 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถทดแทนผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดเย็นแบบดั้งเดิมได้ จีนจะเริ่มโรงงาน ESP ใหม่ได้ในปี 2563 ซึ่งจะมีกำลังการผลิตรวมที่ประมาณ 9 ล้านตันต่อปี หลังจากที่เริ่มดำเนินการโรงงานประเภทเดียวกันนี้ 2 โรง มีกำลังการผลิตรวม 3.3 ล้านตันต่อปี ในปี 2562

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4107.aspx