เวียดนามกลายเป็นจุดหมายปลายทางของการส่งออกเหล็กของอินเดียตอนนี้ซึ่งส่งออกเพิ่ม3เท่า
24 เมษายน 2563

เวียดนามกลายเป็นจุดหมายปลายทางของการส่งออกเหล็กของอินเดียตอนนี้ซึ่งส่งออกเพิ่ม3เท่า เวียดนามกลายเป็นจุดหมายปลายทางของการส่งออกเหล็กของอินเดียตอนนี้ ซึ่งส่งออกเพิ่ม 3 เท่า เวียดนามเป็นปลายทางส่งออกสำคัญของอินเดียสำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป ในปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งมีการนำเข้า 2.34 ล้านตัน ปริมาณเหล็กที่เข้ามายังเวียดนาม มีมากกว่า 3 เท่า จาก 709,000 ตัน ในปีงบประมาณก่อนหน้านี้ โดยเวียดนามคิดเป็นปริมาณส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) ที่มีปริมาณมากหรือร้อยละ 49 ในระหว่างปีงบประมาณ 2562-2563 และเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือ (non-alloy) เป็นผลิตภัณฑ์เหล็กส่งออกที่มากที่สุดของอินเดีย โดยในปีนั้น เท่ากับ 4.82 ล้านตัน “การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปไปยังเวียดนาม เพิ่มขึ้นหลายเท่า ในขณะที่ส่งออกไปยังเนปาลและยูเออี เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 และ 22.3 ตามลำดับ” กระทรวงเหล็กของอินเดียกล่าว อินเดียกลับมาเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสุทธิ โดยส่งออกไปทั้งสิ้น 8.36 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.4 จากปีก่อนหน้า ในขณะที่นำเข้าลดลงร้อยละ 13.6 โดยอยู่ที่ 6.77 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2561-2562 อินเดียเป็นผู้นำเข้าเหล็ก นำเข้าอยู่ที่ 7.84 ล้านตัน และส่งออก 6.36 ล้านตัน

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4109.aspx