บ.พอสโก้ลดปริมาณการผลิตเหล็กในปี2563และตั้งเป้ายอดขายลดลงร้อยละ 7
27 เมษายน 2563

บ.พอสโก้ลดปริมาณการผลิตเหล็กในปี2563และตั้งเป้ายอดขายลดลงร้อยละ 7 บ.พอสโก้ ลดปริมาณการผลิตเหล็กในปี 2563 และตั้งเป้ายอดขายลดลงร้อยละ 7 ผู้ผลิตเหล็กยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ พอสโก้ กล่าวว่า จะลดการผลิตและลดประมาณการณ์ยอดขายในปี 2563 ลงร้อยละ 7 เนื่องจากการระบาดของไวรัส โควิด-19 ทำลายความต้องการลง การผลิตเหล็กดิบคาดว่าอยู่ที่ 34.1 ล้านตันในปีนี้ ซึ่งลดลงร้อยละ 7.1 จาก 36.7 ล้านตันในปีก่อนหน้านี้ และยอดขายคาดว่าอยู่ที่ 32.4 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 7.4 จาก 35 ล้านตันในปีก่อนหน้า บริษัทกล่าว การประมาณการณ์ใหม่ มาจากพอสโก้รายงานการผลิตเหล็กดิบในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ลดลงร้อยละ 3.6 จากช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว และยอดขายลดลงร้อยละ 3.5 เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการอัพเกรดและการบำรุงรักษา ปริมาณการผลิตเหล็กดิบของพอสโก้ในไตรมาสที่ 1 ลดลงร้อยละ 5.6 จากไตรมาสก่อน โดยอยู่ที่ 9.07 ล้านตัน ในขณะที่ปริมาณการผลิตเหล็กลดลงร้อยละ 2.7 ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 8.72 ล้านตัน และลดลงจาก 9.04 ล้านตันในปีก่อนหน้า ความต้องการรถยนต์ลดลงมาก ความต้องการเหล็กจากผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศเกาหลีใต้ลดลงในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากยอดขายรถยนต์ในตลาดส่งออกลดลงร้อยละ 17.6 จากปีที่ผ่านมา โดยอยู่ที่ 479,388 คัน จากข้อมูลของ Ministry of Trade, Industry and Energy ความต้องการคาดว่าจะลดลงไปอีกในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์เกาหลีใต้ลดการผลิตและวัสดุคงคลังลง ผู้ผลิตเหล็กเกาหลีใต้รายใหญ่อื่นๆ เช่น Hyundai Steel และ Dongkuk ได้ลดวันผลิตที่เตา EAF อีกด้วย ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 เนื่องจากตลาดอ่อนแอ

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4122.aspx