ราคาส่งออกCRCของจีนลดลงท่ามกลางความต้องการที่จำกัด
29 เมษายน 2563

ราคาส่งออกCRCของจีนลดลงท่ามกลางความต้องการที่จำกัด ราคาส่งออก CRC ของจีน ลดลงท่ามกลางความต้องการที่จำกัด ราคาส่งออกเหล็กรีดเย็นชนิดม้วน (cold-rolled coil: CRC) ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในวันอังคาร (28 เมษายน) ในระดับการซื้อขายที่ลดลงที่เห็นจากโรงงานเหล็ก ท่ามกลางตลาดในประเทศที่ตกต่ำลงและกิจการการซื้อจากต่างประเทศที่ชะลอตัว ในวันอังคาร Platts ประเมินราคา CRC เกรด SPCC ความหนา 1 mm. $438/ตัน FOB China ปรับลดลง 5 $5/ตัน จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ส่วนต่างระหว่างราคาส่งออก CRC และราคา HRC (Commercial Grade) อยู่ที่ $41/ตัน $4/ตัน จากสัปดาห์ก่อนหน้า โรงงานเหล็กจีนได้คงราคาเสนอขายคงที่จากสัปดาห์ก่อน ไปในทางเดียวกันกับ HRC ในสัปดาห์นี้สำหรับล็อตส่งมิถุนายน ในวันอังคารที่ผ่านมา โรงงานส่งออกหลักของจีนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสนอราคาขาย CRC $470/mt FOB และ แบบตัดแผ่น (Cut Sheet) ที่ราคา $475/ตัน FOB ในขณะที่อีกโรงงานเหล็กในจีนตะวันออก เสนอราคาขายที่ $465/ตัน ทั้งคู่เป็นล็อตส่งเดือนมิถุนายน จากแหล่งข่าวโรงงานเหล็กและเทรดเดอร์ แต่ระดับการซื้อขายลดลงเล็กน้อย เนื่องจากมีการรีสต็อกบ้างจากเกาหลีใต้ เนื่องจากพยายามที่จะสรุปดีล ระดับการซื้อขายของโรงงานเหล็กอยู่ที่ประมาณ $440/ตัน ขึ้นอยู่กับปริมาณเหล็ก

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4125.aspx