อัตราการใช้กำลังการผลิตโรงงานเหล็กสหรัฐฯรายสัปดาห์ลดลงไปอยู่ที่ร้อยละ55.8:AISI
28 เมษายน 2563

อัตราการใช้กำลังการผลิตโรงงานเหล็กสหรัฐฯรายสัปดาห์ลดลงไปอยู่ที่ร้อยละ55.8:AISI อัตราการใช้กำลังการผลิตเหล็กดิบของสหรัฐฯ ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 55.8 เมื่อสัปดาห์ก่อน จากร้อยละ 57.1 ในสัปดาห์ก่อนหน้า จากข้อมูลของ American Iron and Steel Institute (AISI) การผลิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ 127,000 ตัน ใน Great Lakes 437,000 ตัน ในตะวันตกตอนกลาง ปริมาณ 132,000 ตัน ในย่านทางใต้ ปริมาณ 501,000 ตัน และ ในบริเวณตะวันตก 53,000 ตัน การผลิตเหล็กดิบอยู่ในระดับต่ำสุดตั้งแต่ 29 สิงหาคม 2552 การผลิตลดลงร้อยละ 2.1 โดยอยู่ที่ 1.250 ล้านตันในสัปดาห์ล่าสุด จาก 1.277 ล้านตันในสัปดาห์ก่อนหน้า การผลิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลดลงร้อยละ 33.9 เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว ที่มีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ ร้อยละ 81.3 และ การผลิตรวมทั้งหมด 1.892 ล้านตัน AISI คำนวณการผลิตต่อวันที่ 28.85 ล้านตัน โดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิต 75.4% ยอดการผลิตรวมอยู่ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 8.3% เมื่ออัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 81.5% มีผลผลิต 31.449 ล้านตัน

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4131.aspx