จีนประกาศขยายเวลาเก็บภาษีADท่อเหล็กจากสหรัฐ-EUต่อไปอีก5ปี
09 พฤษภาคม 2563

จีนประกาศขยายเวลาเก็บภาษีADท่อเหล็กจากสหรัฐ-EUต่อไปอีก5ปี สื่อต่างประเทศรายงานการเปิดเผยของรัฐบาลจีนในวันนี้ว่า จีนจะขยายมาตรการเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) กับท่อเหล็กอัลลอยแบบไร้รอยต่อจากสหรัฐและสหภาพยุโรป (EU) ต่อไปอีก 5 ปี โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค.นี้ ทั้งนี้ การตัดสินใจดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนเกี่ยวกับการเก็บภาษี AD ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งจีนได้กำหนดไว้ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงเดือนพ.ค. 2562 โดยในเดือนมิ.ย.ปีที่แล้ว จีนได้ปรับขึ้นภาษี AD สูงถึง 10 เท่า ขณะที่ยังคงมีการทบทวน และเก็บภาษี AD ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ระดับเดิมในปัจจุบันต่อไป กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยบนเว็บไซต์ว่า จีนสั่งเก็บภาษี AD จากบริษัทท่อเหล็กของสหรัฐที่ระดับ 101.0-147.8% ขณะที่เก็บภาษี AD จากบริษัทท่อเหล็กของยุโรปที่ระดับ 57.9-60.8%

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4138.aspx