รายได้ทางการคลังของจีนลดลง14.5%ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน
19 พฤษภาคม 2563

รายได้ทางการคลังของจีนลดลง14.5%ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน รายได้ทางการคลังของจีนลดลง 14.5% ในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน รายได้ทางการคลังของจีน ลดลง ร้อยละ 14.5 จากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา เนื่องจากจีนยังคงมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะที่มีการเพิ่มการผ่อนคลายทางภาษี เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การลดลงของรายได้อย่างรวดเร็ว จากการลดลงร้อยละ 14.3 ในไตรมาสแรกของปีนี้ และการลดลงร้อยละ 9.9 ในช่วงสองเดือนแรกของปี รายได้ทางการคลังของประเทศในสี่เดือนแรกของปีนี้ เท่ากับ 6.21 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 875.11 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ) จากข้อมูลของกระทรวงการคลังเมื่อวันจันทร์ (18 พฤษภาคม) รายได้จากภาษี รวมทั้งหมดอยู่ที่ 5.31 ล้านล้านหยวน ลดลงร้อยละ 16.7 จากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา รายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ทางการคลังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ลดลงร้อยละ 24.4 เมื่อเทียบจากช่วงสี่เดือนแรกของปีที่แล้ว รัฐบาลกลางเก็บรายได้ทางการคลัง เท่ากับ 2.85 ล้านล้านหยวน ลดลงร้อยละ 17.7 จากปีที่ผ่านมา ในขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นเก็บรายได้ทางการคลังเท่ากับ 3.36 ล้านล้านหยวน ลดลงร้อยละ 11.5 เศรษฐกิจจีน ในไตรมาสแรก หดตัว ร้อยละ 6.8 จากปีที่ผ่านมา เป็นผลกระทบมาจากการระบาดใหญ่ของไวรัสต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลได้ออกมาตรการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจขนาดเล็ก รวมทั้งการลดหย่อนภาษี เพิ่มการปล่อยสินเชื่อ และลดต้นทุนทางการเงิน การใช้จ่ายทางการคลังของจีน ในสี่เดือนแรกของปี ลดลง ร้อยละ 2.7 จากปีที่ผ่านมา โดยอยู่ที่ 7.36 ล้านล้านหยวน

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4156.aspx