บ.U.S.Steelปลดคนงานเกือบ10%
22 พฤษภาคม 2563

บ.U.S.Steelปลดคนงานเกือบ10% บ.U.S. Steel ปลดคนงานเกือบ 10% เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ความการทำลายด้านความต้องการลง โดย บ. U.S. Steel ซึ่งส่วนใหญ่มีเตาหลอม blast furnaces กล่าวว่าจะมีการเลิกจ้างพนักงาน 2,700 คน (สำนักข่าวหลายแห่งรายงาน) นาย David Burritt (ประธานและ CEO) ได้กล่าวว่า “การปลดพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำหลายๆอย่าง เพื่อเป็นการการตอบรับต่อการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส และเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในตลาดน้ำมันและก๊าซของโลก” “ เนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เราจึงได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของเรา เสริมความแข็งแกร่งให้กับงบดุลของเราและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างมาก ในขณะที่การกระทำที่เด็ดขาดเหล่านี้ช่วยเราได้มากกว่า ซึ่งได้เห็นจากทิศทางในไตรมาสแรกแล้ว เราได้หันไปสนใจที่ไตรมาสที่ 2 อย่างรวดเร็ว ไม่ใช่เพียงเพื่อควาปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของพนักงงานของเราเท่านั้น แต่ต้องรวมถึงการยังคงรักษาเงินสดและสภาพคล่องอีกด้วย” เขากล่าวและยังกล่าวต่อไปว่า “ช่วงเวลาอันท้าทายกำลังรออยู่ข้างหน้า”

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4165.aspx