แผนสาธารณูปโภคพื้นฐานใหม่ของจีนมูลค่าประมาณ526.8พันล้านดอลล่าร์มุ่งเพิ่มความต้องการเหล็กและน้ำมันดีเซล
25 พฤษภาคม 2563

แผนสาธารณูปโภคพื้นฐานใหม่ของจีนมูลค่าประมาณ526.8พันล้านดอลล่าร์มุ่งเพิ่มความต้องการเหล็กและน้ำมันดีเซล แผนสาธารณูปโภคพื้นฐานใหม่ของจีน มูลค่าประมาณ 526.8 พันล้านดอลล่าร์ มุ่งเพิ่มความต้องการเหล็กและน้ำมันดีเซล จีนได้วางแผนที่จะออกพันธบัตรพิเศษรัฐบาลท้องถิ่นใหม่ มูลค่า 3.75 ล้านล้านหยวน (526.8 พันล้านดอลล่าร์) ในปีนี้ เพิ่มจาก 2.15 ล้านล้านหยวนในปี 2562 เพื่อที่จะเพิ่มการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการบริโภคเหล็กและน้ำมันดีเซล การประกาศนี้เกิดขึ้นในระหว่างนายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง กล่าวต่อสภาประชาชนแห่งชาติของจีนในวันที่ 22 พฤษภาคม เมื่อเขากล่าวว่า ยังไม่มีเป้าหมายของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) สำหรับจีน ในปี 2563 เนื่องจากความไม่แน่นอนในเรื่องการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา 2019 นายหลี่กล่าวว่า ความมุ่งเน้นจะอยู่ที่รักษาระดับการจ้างงานและมาตรฐานการดำรงชีวิต มากกว่าที่จะเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่สิ่งนี้อาจส่งสัญญาณอ่อนแอเกี่ยวกับความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ และสัญญาล่วงหน้าสำหรับแร่เหล็กได้ลดลงก่อนหน้านี้นั้น การมุ่งเน้นที่สาธารณูปโภคพื้นฐานควรที่จะก่อให้เกิดความต้องการเหล็กและวัตถุดิบอื่นที่เข้มแข็ง พันธบัตรพิเศษรัฐบาลท้องถิ่นล็อตใหม่ ซึ่งมุ่งสนับสนุนการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน น่าจะเพิ่มอัตราการเติบโตของสาธารณูปโภคพื้นฐานจากร้อยละ 3.8 ในปี 2562 ไปอยู่ที่ ร้อยละ 7-10 ในปี 2563 การมองมีมุมมองในแง่ดี อย่างระมัดระวัง แหล่งข่าวในตลาดแร่เหล็กบางรายมีมุมมองในแง่ดีอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มในช่วงที่เหลือของปีมันเป็นนโยบายเชิงบวกเนื่องจากพันธบัตรนั้นมีมากกว่าปีที่แล้ว แหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าว นักวิเคราะห์เหล็กรายหนึ่งกล่าวว่า เนื่องจากแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในเรื่องการว่างงาน ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานแบบเดิมเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการเพิ่มการลงทุนและให้มีการจ้างงานในระดับที่ดี เขาเชื่อว่า โครงการระบบขนส่งทางรางในเมือง และทางรถไฟ จะได้รับการสนับสนุนทางการคลังมากที่สุดในบรรดาโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานแบบเดิม การเพิ่มกิจกรรมโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานนั้น น่าจะเป็นประโยชน์แก่ราคาผลิตภัณฑ์น้ำมัน

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4166.aspx