สินค้าเหล็กคงคลังยังคงลดลง
08 มิถุนายน 2563

สินค้าเหล็กคงคลังยังคงลดลง สินค้าเหล็กคงคลังยังคงลดลง ผลิตภัณฑ์เหล็กคงคลังและสินแร่เหล็กคงคลังที่ท่าเรือหลักๆของจีนยังคงลดลง ปริมาณคงคลังของตลาดเหล็กและโรงงานเหล็กยังคงลดลง ในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ปริมาณเหล็กคงคลังของตลาด และปริมาณเหล็กคงคลังของโรงงานเหล็ก สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็ก 5 ประเภท เอยู่ที่ 22.48 ล้านตัน ลดลง 820,000 ตันจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 13 การลดลงของสัปดาห์นี้ขยายจากสัปดาห์ก่อน ในส่วนของผลิตภัณฑ์เหล็ก ปริมาณเหล็กก่อสร้างคงคลัง อยู่ที่ 15.04 ล้านตัน ลดลง 560,000 ตัน จากสัปดาห์ที่ผ่านมา (โดยการลดลงในสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ 380,000 ตัน) ปริมาณเหล็กทรงแบนคงคลัง อยู่ที่ 7.74 ล้านตัน ลดลง 260,000 ตันจากสัปดาห์ที่ผ่านมา (โดยการลดลงในสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ 180,000 ตัน) ปริมาณเหล็กคงคลังที่โรงงานเหล็ก เท่ากับ 7.16 ล้านตัน ลดลง 140,000 ตัน จากสัปดาห์ที่ผ่านมา (โดยลดลงในสัปดาห์ที่แล้วลดลง 220,000 ตัน) ปริมาณเหล็กคงคลังในตลาด เท่ากับ 15.32 ล้านตัน ลดลง 680,000 ตันจากสัปดาห์ที่แล้ว (โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลดลงไป 780,000 ตัน) ปริมาณแร่เหล็กคงคลังที่ท่าเรือจีนยังคงลดลงต่อเนื่อง ปริมาณแร่เหล็กนำเข้าคงคลังที่ท่าเรือ รวมแล้วประมาณ 108.50 ล้านตัน ลดลง 1 ล้านตันจากสัปดาห์ที่แล้ว และลดลง 16.40 ล้านตัน, 53.48 ล้านตัน และ 28.05 ล้านตัน จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562, 2561 และ 2560

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4179.aspx