มุมมองของตลาดเหล็ก
08 มิถุนายน 2563

มุมมองของตลาดเหล็ก มุมมองของตลาดเหล็ก ด้านราคา: ตลาดเหล็กจีนดีขึ้นในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 5 มิถุนายน ราคาเหล็กก่อสร้างเพิ่มขึ้น ราคาเหล็กโครงสร้างยังคงอยู่ในขาขึ้น ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) และเหล็กแผ่นรีดเย็น (CRC) ราคาขึ้น 200 หยวน/ตัน SteelHome คาดว่าตลาดจะยังคงแข็งแกร่งต่อในสัปดาห์ข้างหน้านี้ ด้านวัตถุดิบ: แร่เหล็กปรับฐานหลังจากขึ้นมาอย่างมาก ราคาโค้กขึ้น ราคาบิลเล็ตเป็นขาขึ้น ราคาเศษเหล็กยังคงแข่งขันได้เมื่อเทียบกับโลหะร้อนอื่นๆ เหล็กอัลลอยมีราคาขึ้นๆ ลงๆ ด้านอุตสาหกรรม: ในเดือนพฤษภาคม จีนส่งออกเหล็ก 4.4 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 23.3 จากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา การนำเข้าแร่เหล็กในเดือนพฤษภาคม เท่ากับ 87.026 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 การส่งออกเหล็กที่ลดลงอย่างมากในเดือนพฤษภาคม มาจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19ไปทั่วโลก

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4180.aspx