อัตราการเดินเครื่องของเตา BF และ EF ผันผวนที่ระดับสูง
08 มิถุนายน 2563

อัตราการเดินเครื่องของเตา BF และ EF ผันผวนที่ระดับสูง อัตราการเดินเครื่องของเตา BF และ EF ผันผวนที่ระดับสูง อัตราการเดินเครื่องของเตา Blast furnace (BF) ของโรงงานเหล็กจีน 205 โรงงาน อยู่ที่ร้อยละ 93.97 (ในวันที่ 4 มิถุนายน) ปรับลดลงร้อยละ 0.05 จากการสำรวจครั้งที่แล้ว และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.46 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในแง่ของปริมาณของเตา BF อัตราการเดินเครื่องเท่ากับร้อยละ 95.15 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.01 จากการสำรวจครั้งที่แล้ว และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.15 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในสัปดาห์นี้ อัตราการเดินเครื่องเตา Electric Furnace (EF) เท่ากับร้อยละ 84.06 ลดลงร้อยละ 0.21 จากการสำรวจครั้งที่แล้ว ในส่วน EF อัตราการเดินเครื่องเท่ากับร้อยละ 82.78 ไม่เปลี่ยนแปลงจากการสำรวจครั้งที่แล้ว

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4182.aspx