ปริมาณการซื้อขายในจีนยังคงอยู่ที่ระดับสูง
08 มิถุนายน 2563

ปริมาณการซื้อขายในจีนยังคงอยู่ที่ระดับสูง ปริมาณการซื้อขายในจีนยังคงอยู่ที่ระดับสูง ในสัปดาห์นี้ ปริมาณซื้อขายเหล็กเส้นเฉลี่ยรายวัน อยู่ที่ 86,874 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 จากสัปดาห์ที่ผ่านมา (สัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ 84,690 ตัน) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 จากปริมาณซื้อขายเฉลี่ยของปี 2562 (80,369 ตัน) และยังเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 จากระยะเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว (ช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่ 85,803 ตัน) ปริมาณการซื้อขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HRC) เฉลี่ยรายวัน อยู่ที่ 24,528 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 จากสัปดาห์ที่แล้ว (สัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ 23,190 ตัน) โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 จากปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยของปี 2562 (ปี 2562 อยู่ที่ 22,006 ตัน) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 จากช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว (ช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่ 21,233 ตัน) ปริมาณการซื้อขาย Heavy Plate และ Medium Plate เฉลี่ยรายวัน อยู่ที่ 22,467 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 จากปีที่แล้ว (ปีที่แล้วอยู่ที่ 21,754 ตัน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 จากปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยของปี 2562 ( ปี2562 อยู่ที่ 21,109 ตัน) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 จากช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว (ช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีที่แล้วอยู่ที่ 21,471 ตัน)

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4183.aspx