ในหางโจว(Hangzhou)ราคาเหล็กก่อสร้างได้ปรับลดลงและมีการซื้อขายที่เบาบาง
05 มิถุนายน 2563

ในหางโจว(Hangzhou)ราคาเหล็กก่อสร้างได้ปรับลดลงและมีการซื้อขายที่เบาบาง ในหางโจว (Hangzhou) ราคาเหล็กก่อสร้างได้ปรับลดลงและมีการซื้อขายที่เบาบาง อ้างอิงจากการสำรวจของ steelhome ในตลาดหางโจวราคาเหล็กก่อสร้างลดลง 10 หยวน/ตัน และมีการทำการซื้อขายที่เบาบาง ผู้ค้าบางรายได้มีการลดราคาลง เนื่องจากเป็นช่วงของฤดูฝน การจัดซื้อจากสถานที่ก่อสร้างลดลง โดย SteelHome คาดการณ์ว่าความต้องการของตลาดจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและราคาอาจสูงขึ้นท่ามกลางความผันผวน

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4186.aspx