การฟื้นตัวของภาคก่อสร้าง
05 มิถุนายน 2563

การฟื้นตัวของภาคก่อสร้าง การฟื้นตัวของภาคก่อสร้าง สมาคมเหล็กโลก (Worldsteel) คาดว่าภาคก่อสร้างในจีน น่าจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำหรับรัฐบาลในการประคองการฟื้นตัวของความต้องการในเศรษฐกิจ ในบรรดาอุตสาหกรรมที่ใช้เหล็ก อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและยานยนต์ได้รับผลกระทบมากที่สุดในวิกฤตครั้งนี้ การผลิตรถยนต์ได้อยู่ภายใต้แรงกดดันจากการปรับเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้า และนโยบายรัฐบาลต่างๆ ที่จะลดความหนาแน่นของการขนส่งผู้โดยสารในเมืองต่างๆ อุตสาหกรรมยานยนต์คาดว่าจะมียอดขายที่ลดลง ร้อยละ 20 ในปีนี้ และการฟื้นตัวไปสู่ระดับก่อนวิกฤตอาจใช้เวลาอีกหลายปี ผู้ผลิตเครื่องจักรกลจะได้รับผลกระทบจากความต้องการที่ลดลงอย่างมากในปีนี้ เนื่องจากโครงการการลงทุนหยุดดำเนินการ หรือไม่ก็ยกเลิกไป

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4201.aspx