ภาคสาธารณูปโภคพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ของจีนจะช่วยสนับสนุนความต้องการเหล็กเดือนพฤษภาคม
18 มิถุนายน 2563

ภาคสาธารณูปโภคพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ของจีนจะช่วยสนับสนุนความต้องการเหล็กเดือนพฤษภาคม ภาคก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานและภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนับเป็นมากกว่าร้อยละ 55 ของการบริโภคเหล็กทั้งหมดของจีน ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นการสนับสนุนอย่างมากแก่ตลาดเหล็กในประเทศ ณ ช่วงเวลาที่ผลผลิตเหล็กของประเทศเพิ่มขึ้นจนถึงระดับสูงสุดเท่าที่ผ่านมา ผลผลิตเหล็กดิบรายวันของจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากเดือนที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยอยู่ที่ 2.98 ล้านตันต่อวัน ในเดือนพฤษภาคม แต่ความต้องการอย่างมากจากไซต์ก่อสร้างนั้นทำให้มาร์จิ้นโดยเฉลี่ยของเหล็กเส้นในประเทศจีนเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 71 ดอลล่าร์ต่อตันในเดือนพฤษภาคม จาก 56 ดอลล่าร์ต่อตันในเดือนเมษายน จากการวิเคราะห์ของ S&P Global Platts ยอดขายอสังหาริมทรัพย์ และโครงการเริ่มใหม่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 และ ร้อยละ 2.5 ตามลำดับ ในเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยที่ตัวเลขของทั้ง 2 ประเภท มีการเติบโตด้านบวกเป็นครั้งแรกในปี 2563 Platts คำนวณจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติในวันที่ 15 มิถุนายน ในระหว่างช่วงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ โดยปกติแล้ว การบริโภคเหล็กจะมีมากที่สุดในช่วงสามถึงห้าเดือนแรก ความเข้มแกร่งของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มใหม่นั้นมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับแนวโน้มยอดขายอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม ยอดขายอสังหาริมทรัพย์ และโครงการใหม่ ลดลงร้อยละ 12.3 และร้อยละ 12.8 จากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา แต่ตัวเลขเหล่านี้ ดีกว่าตัวเลขการลดลงร้อยละ 19.3 และร้อยละ 18.4 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ตามลำดับ ในขณะเดียวกัน การลงทุนทรัพย์สินคงที่ในส่วนสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Fixed Asset Investment: FAI) ปรับตัวดีขึ้นในเดือนพฤษภาคม ลดลงเพียงร้อยละ 6.3 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม เมื่อเปรียบเทียบกับการลดลงร้อยละ 11.8 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน จากของมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้สังเกตการณ์ตลาดเหล็กบางรายกล่าวว่า FAI ของสาธารณูปโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8 ในเดือนพฤษภาคม เปรียบเทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ในเดือนเมษายน แหล่งข่าวในตลาดคาดว่า ความต้องการเหล็กจากการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานยังคงแข็งแกร่งในครึ่งหลังของปี 2563 จากกการสนับสนุนของนโยบายภาครัฐ เช่น การเพิ่มพันธบัตรพิเศษของรัฐบาลท้องถิ่น ถ้ายอดขายอสังหาริมทรัพย์ที่แข็งแกร่งนั้นไม่สามารถยั่งยืนในเดือนต่อๆไปได้ การผลิตเหล็กของจีนที่ถึงระดับสูงสุดเท่าที่มีมาและปริมาณเหล็กคงคลังที่เพิ่มขึ้นมาก น่าจะก่อให้เกิดความท้าทายต่อราคาตลาดในประเทศ แหล่งข่าวกล่าว

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4213.aspx