อินเดียจะมีการเก็บภาษีเหล็กเคลือบดีบุก(tinplate)จากสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้
23 มิถุนายน 2563

อินเดียจะมีการเก็บภาษีเหล็กเคลือบดีบุก(tinplate)จากสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ อินเดียจะมีการให้เรียกเก็บภาษีการตอบโต้การทุ่มตลาดของผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก อยู่ที่ $222-$334/ตัน จากสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 5 ปี โดยอธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศหรือ DGTR ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมกล่าวเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน โดยภาษีนั้นมีต้นกำเนิดมาจากการเริ่มไต่สวนในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 จากคำขอของ JSW Vallabh Tinplate และ The Tinplate Company of India ที่อ้างถึงการทุ่มตลาดของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว “สินค้าที่พิจารณาได้ส่งออกมายังประเทศอินเดียจากประเทศต่างๆข้างต้น โดยมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าทั่วๆไป จึงส่งผลให้เกิดการทุ่มตลาด "DGTR กล่าว” และกล่าวต่อว่า การนำเข้าของผลิตภัณฑ์ที่เหล่านั้นจากประเทศดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยในปี 2018 การนำเข้าจากประเทศดังกล่าว อยู่ที่ 212,498 ตัน ปรับเพิ่มขึ้น 188,023 ตัน จากปี 2015 อย่างไรก็ตามสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกโดย Nippon Steel ภาษีการตอบโต้การทุ่มตลาดเป็นศูนย์ เนื่องจากมาร์จิ้นที่จะส่งผลกระทบให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย ที่ DGTR สำรวจพบนั้น ไม่มี ภาษีศุลกากรจะมีผลบังคับใช้ "นับจากวันที่ประกาศโดยรัฐบาลกลาง" DGTR กล่าว ผลิตภัณฑ์นี้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ เช่น กระป๋องน้ำมันพืช อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม สีและสารเคมี ซึ่งอยู่ในกลุ่มภายใต้พิกัดศุลกากร 72101110, 72101190, 72101210, 72101290, 72105000, 72109010, 72121010, 72121090, 72125020, 72125090, 72259900, 72109090, 72107000, 72103090, 72255010 และ 72124000. โดย สหภาพยุโรปถูกเรียกเก็บที่อัตรา $310/ตัน ญี่ปุ่นถูกเรียกเก็บในอัตรา $222/ตัน เกาหลีใต้ถูกเรียกเก็บที่อัตรา $251/ตัน และสหรัฐอเมริกา ถูกเรียกเก็บที่อัตรา $334/ตัน

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4222.aspx