KrakatauSteelจะจัดส่งเหล็กแผ่นรีดร้อนให้กับบริษัทPertagasสำหรับโครงการวางท่อ
23 มิถุนายน 2563

KrakatauSteelจะจัดส่งเหล็กแผ่นรีดร้อนให้กับบริษัทPertagasสำหรับโครงการวางท่อ Krakatau Steel ของอินโดนีเซียจะจัดส่งเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (hot-rolled coil: HRC) 53,600 ตัน ให้กับ Pertamina Gas หรือ Pertagas ก่อนสิ้นปี 2021 ผู้ผลิตเหล็กกล่าว โดย HRC จะถูกนำมาใช้ในการผลิตท่อสำหรับการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันในแม่น้ำ Rokan ระยะทาง 370 กิโลเมตรในจังหวัด Riau ของอินโดนีเซีย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงครึ่งหลังของปี 2021 ประธานของบริษัท Pertagas กล่าวว่าการซื้อเหล็ก HRC โดยตรงจาก Krakatau Steel จะช่วยประหยัดต้นทุนได้มากถึง 16% แต่ไม่ได้เปิดเผยมูลค่าของสัญญา โดยสัญญาดังกล่าวจะเป็นก้าวที่ไปสู่การใช้ประโยชน์จากการผลิตเหล็กในประเทศที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศกำลังตั้งเป้าที่จะปรับปรุงและเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ทาง Krakatau Steel ได้ยื่นคำร้องต่อ Komite Anti-Dumping Indonesia (คณะกรรมการตอบโต้การทุ่มตลาดของอินโดนีเซีย) หรือ KADI เพื่อสอบสวนการตอบโต้การทุ่มตลาดเกี่ยวกับการนำเข้าโลหะผสมของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน/เหล็กแผ่นหนารีดร้อน (HRC/HRP alloy) จากประเทศจีน จากข้อมูลของ IISIA มีการนำเข้าเหล็กเพิ่มเป็นเท่าตัว จาก 1.4 ล้านตันในปี 2015 มาอยู่ที่ 3.2 ล้านตัน ในปี 2019 ซึ่งในปี 2019 มีการนำเข้าทั้งเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน/เหล็กแผ่นหนารีดร้อน (HRC/HRP) รวม อยู่ที่ 675,000 ตัน ปัจจุบันโรรงานมีผลผลิตของ HRC อยู่ที่ 2.4 million ล้านตัน/ปี ที่ Cilegon, Banten โดยคาดว่าจะมีการขยายเพิ่มอีก 1.5 ล้านตันต่อปี เมื่อโรงงานผลิตเหล็กแผ่นร้อนใหม่แห่งที่ 2 หรือโรงงาน HSM 2 เสร็จสมบูรณ์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2020 โรงงานแห่งใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของ 10 ล้านตัน/ปี ของคลัสเตอร์เหล็ก ที่ทั้ง Krakatau และบริษัทในเครือ และ Krakatau Posco ได้กำลังจะพัฒนาในปี 2525 ซึ่งการเดินเครื่องของ HSM 2 จะทำให้คลัสเตอร์จะมีผลผลิตรวม 7 ล้านตันต่อปี

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4223.aspx