อินเดียกำหนดภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด(antidumping duty)ต่อผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบเอเชีย
25 มิถุนายน 2563

อินเดียกำหนดภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด(antidumping duty)ต่อผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบเอเชีย อินเดียกำหนดภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (antidumping duty) ต่อผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบเอเชีย อินเดียได้สรุปภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (antidumping duties) โดยมีอัตราตั้งแต่ 14.30 ดอลล่าร์ต่อตัน จนถึง 173.10 ดอลล่าร์ต่อตัน สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นเคลือบ จากจีน เกาหลีใต้ และเวียดนาม กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของจีน กล่าวเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ภาษีจะมีกำหนด 5 ปี ซึ่งมีผลในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นวันที่กำหนดภาษีเฉพาะกาลไว้ และจะมีผลกับ ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชนิดม้วน ที่ชุบ/เคลือบ ด้วยอัลลอยด์ อลูมิเนียม หรือสังกะสี จากผลการตรวจสอบครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ กระทรวงได้แนะนำให้กำหนดภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดขั้นสุดท้าย เพื่อที่จะช่วยอุตสาหกรรมภายในประเทศ ภาษีล่าสุดนี้ เกิดขึ้นหลังจากอินเดีย ได้เสนอไปเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ในเรื่องภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด ซึ่งอยู่ที่ 222 – 334 ดอลล่าร์ต่อตัน สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นเคลือบ/ชุบดีบุก จาก สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหรัฐฯ เป็นระยะเวลา 5 ปี อินเดียได้สนับสนุนให้ผู้ซื้อในประเทศ จัดหาความต้องการเหล็กแผ่นจากผู้ผลิตในประเทศ และจัดทำระบบติดตามการนำเข้าเหล็ก ในวันที่ 5 กันยายน 2562 ซึ่งผู้นำเข้าเหล็กจะต้องลงทะเบียนล็อตสินค้าที่นำเข้ามาด้วย ในปีงบประมาณ ที่สิ้นสุด 31 มีนาคม การนำเข้าเหล็กสำเร็จรูปของอินเดีย เท่ากับ 6.55 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 13.6 จากระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ประมาณร้อยละ 89 ของการนำเข้าเหล็กสำเร็จรูป เป็นผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน จากข้อมูลของ Joint Plant Committee มูลค่าการนำเข้าเหล็กสำเร็จรูป อยู่ที่ 6.30 พันล้านดอลล่าร์ ในขณะที่การส่งออกเท่ากับ 5.18 พันล้านดอลล่าร์ ดังนั้น อินเดียมีการค้าขาดดุล ในส่วนนี้

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4226.aspx