พรรคคอมมิวนิสต์จีน แพ้ ในกรณีพิพาทกับสหภาพยุโรป ที่ WTO
25 มิถุนายน 2563

พรรคคอมมิวนิสต์จีน แพ้ ในกรณีพิพาทกับสหภาพยุโรป ที่ WTO พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สูญเสีย สถานะของระบบเศรษฐกิจแบบตลาด (market economy) ในกรณีการพิพาทกับสหภาพยุโรป (European Union: EU) ที่องค์การการค้าโลก (WTO) เป็นระยะเวลา 4 ปี ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีน พยายามที่จะทำให้สหภาพยุโรปรับรู้ว่าจีนมีระบบเศรษฐกิจแบบตลาด สหภาพยุโรปได้โต้แย้งว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้อุดหนุนเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมอย่างมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กและอลูมิเนียม ซึ่งทำให้ราคาขายในตลาดไม่ยุติธรรม ผลจากการตัดสินครั้งนี้ ทั้งสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา จะสามารถกำหนดภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดที่ระดับสูงได้ สำหรับสินค้าจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป และของสหรัฐฯ พรรคคอมมิวนิสต์ถูกกล่าวหาว่าใช้ระบบที่รู้จักกันว่า การทุ่มตลาด (dumping) ซึ่งเป็นการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ราคาต่ำกว่าราคาจริงมาก และทำลายเศรษฐกิจของประเทศที่นำเข้า และจากนั้นก็ครอบครองตลาด และขึ้นราคา ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ โรเบิร์ต ไลท์ธิเซอร์ เรียกกรณีนี้ว่าเป็น กรณีที่ขัดต่อ WTO ที่มากที่สุด

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4227.aspx