การผลิตเหล็กสเตนเลสทั่วโลกลดลงร้อยละ8ในไตรมาสที่1:ISSF
04 กรกฎาคม 2563

การผลิตเหล็กสเตนเลสทั่วโลกลดลงร้อยละ8ในไตรมาสที่1:ISSF ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปีนี้ การผลิตเหล็กสเตนเลส (Stainless Steel Melt Shop Production) ทั่วโลก ลดลงร้อยละ 8 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทาง International Stainless Steel Forum (ISSF) กล่าวเมื่อ 2 กรกฎาคม ในยุโรป การผลิตเหล็กสเตนเลสใน ไตรมาสที่ 1 อยู่ที่ 1.79 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 6.3 จากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ISSF กล่าว ในสหรัฐอเมริกา มีการผลิตอยู่ที่ 627,000 ตัน ลดลงร้อยละ 10.9 จากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ในขณะที่ปริมาณการผลิตของจีน ลดลงร้อยละ 9 โดยมีปริมาณอยู่ที่ 6.08 ล้านตัน ในเอเชีย ไม่รวมจีนและเกาหลีใต้ ปริมาณผลผลิตเหล็กสเตนเลส ลดลงร้อยละ 3.8 จากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว โดยอยู่ที่ 1.89 ล้านตัน ถึงแม้ว่าจะเหล็กสเตนเลสราคาสูงกว่าเหล็กคาร์บอน ในหลายปีที่ผ่านมา แต่เหล็กเสตนเลส เพิ่มบทบาทมากขึ้นในด้านการก่อสร้าง การคมนาคมขนส่ง และสุขอนามัย เนื่องจากมีความต้านทานการกัดกร่อนสูง การผลิตเหล็กสเตนเลส เป็นผู้บริโภคโลหะประเภทนิกเกิล ที่ใหญ่ที่สุด

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4240.aspx