แรงผลักดันสาธารณูปโภคจีนเพิ่มความต้องการเหล็ก
08 กรกฎาคม 2563

แรงผลักดันสาธารณูปโภคจีนเพิ่มความต้องการเหล็ก จีนเร่งอนุมัติโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานในปีนี้ เพื่อช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจที่ยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งโครงการส่วนใหญ่เริ่มในครึ่งปีหลังของ 2563 เพื่อช่วยเพิ่มความต้องการเหล็ก ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน จีนได้อนุมัติโครงการสนามบิน 13 โครงการ ด้วยเงินลงทุนทั้งสิ้น 103.96 พันล้านหยวน (14.71 พันล้านดอลล่าร์) คิดเป็นร้อยละ 57 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติทั้งหมดในปี 2562 จากการวิเคราะห์ของ S&P Global Platts ในขณะที่ โครงการระบบขนส่งทางรางในเมือง และทางรถไฟ 19 โครงการ ได้รับการอนุมัติในช่วงเวลาเดียวกัน และมีอีก 12 โครงการที่คาดว่าจะได้รับการอนุมัติในเร็วๆนี้ ความยาวระบบรางในโครงการเหล่านี้ รวมกันทั้งสิ้น 4,638 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 77 ของความยาวระบบรางที่ได้รับการอนุมัติในปีที่ผ่านมา การก่อสร้างในโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลาจากปี 2563 ถึงปี 2568 คาดว่าจะต้องใช้เหล็กทั้งหมด 23.8 ล้านตัน จีนได้เพิ่มการสนับสนุนทางการคลังเพื่อช่วยเร่งรัดการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน การก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานได้ก่อให้เกิดความต้องการเหล็กอย่างมากตั้งแต่เดือนเมษายน เนื่องจากการสนับสนุนทางการคลังที่เพิ่มมากขึ้น และเนื่องจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และผู้ก่อสร้างได้เร่งที่จะชดเชยเวลาที่เสียไปในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศจีนล็อกดาวน์ การสนับสนุนทางกาคลังและโครงการใหม่ๆ ที่ได้รับการอนุมัติมีเพียงพอที่จะมีความต้องการเหล็กที่มาก และยั่งยืน ในภาคสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในครึ่งหลังของปี 2563 แหล่งข่าวในตลาดเหล็กบางรายคาดว่า การลงทุนในสาธารณูปโภคของจีนจะเพิ่มประมาณร้อยละ 10 ในปี 2563 จากที่หดตัวร้อยละ 6.3 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ดังนั้น ความต้องการเหล็กจากการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน น่าจะเติบโตเพิ่มมากขึ้นในครึ่งหลังของปี มากกว่าในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4245.aspx