แนวโน้มความต้องการเหล็กในอินโดนีเซียยังคงไม่แน่นอนในปี2563และ 2564 : IISIA
08 กรกฎาคม 2563

แนวโน้มความต้องการเหล็กในอินโดนีเซียยังคงไม่แน่นอนในปี2563และ 2564 : IISIA ความต้องการเหล็กในอินโดนีเซีย ปี 2563 และ ปี 2564 ยังคงไม่ชัดเจน เนื่องจากในปัจุบันยังยากที่จะประเมินผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) กล่าวโดย ผู้อำนวยการบริหารของสมาคมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าแห่งอินโดนีเซีย (Indonesian Iron and Steel Industry Association: IISIA) ในการประชุมทางไกล จัดโดย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Iron and Steel Institute: SEAISI) ทาง IISIA คาดว่าความต้องการเหล็กอยู่ที่ 16.4 ล้านตัน ในปี 2563 และ 17 ล้านตันในปี 2564 เพิ่มขึ้นจาก 15.9 ล้านตัน ในปี 2562 การใช้จ่ายของรัฐบาลอินโดนีเซีย คาดว่าจะเพิ่มร้อยละ 10.2 จากปีที่ผ่านมา โดยอยู่ที่ 118.6 พันล้านดอลล่าร์ ในปี 2563 ซึ่งร้อยละ 25 ของยอดรวมที่จัดสรรไว้สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐาน คาดว่าจะต้องใช้เหล็กประมาณ 3 ล้านตัน ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากโรคระบาดใหญ่ ในภาพเชิงลบ เขากล่าวว่า IISIA ได้เปรียบเทียบสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และโรคซาร์ส โดยคาดว่าความต้องการเหล็กที่เพิ่มขึ้น ในปี 2563 จะเป็นครึ่งหนึ่งของปี 2552 โดยตั้งสมมติฐานว่า GDP จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในปี 2563 อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบในปี 2552 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวิกฤตทั้ง 2 ครั้งนั้น แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และการระบาดใหญ่ในปัจจุบันยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบต่อความต้องการนั้นยังคงยากที่จะคาดเดา IISIA คาดว่า ความต้องการเหล็กในปี 2564 จะอยู่ที่ระดับเดิมในปี 2562

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4247.aspx