จีนเพิ่มโควตานำเข้าเศษเหล็กหลังจากนโยบายเปลี่ยน:BIR
16 กรกฎาคม 2563

จีนเพิ่มโควตานำเข้าเศษเหล็กหลังจากนโยบายเปลี่ยน:BIR ศูนย์บริหารเคมีภัณฑ์และขยะมูลฝอย (Solid Waste & Chemicals Management Centre) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม (Ministry of Ecology and Environment) ของจีน ได้ตีพิมพ์รายละเอียดโควตาการนำเข้าเศษเหล็ก ชุดที่ 9 สำหรับปี 2563 ซึ่งอนุญาตให้มีปริมาณนำเข้ามากขึ้นอย่างมากในเดือนที่แล้วๆมา หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย จากรายงาน BIR ของ สำนักรีไซเคิลระหว่างประเทศ (International Recycling Bureau) ในวันที่ 9 กรกฎาคม โดยในชุดที่ 9 นี้ ได้อนุญาตให้นำเข้า เศษทองแดง 176,746 ตัน เศษอลูมิเนียม 209,660 ตัน เศษเหล็ก 4,990 ตัน และเศษกระดาษ 1,115,426 ตัน เข้ามายังประเทศจีนได้ จากรายงาน BIR การจัดประเภทวัสดุรีไซเคิลใหม่ของจีน ได้บังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ โดยอนุญาตนำเข้าเศษโลหะ ในฐานะที่เป็นวัสดุรีไซเคิล มากกว่าอยู่ในประเภท "ขยะ” การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้มีการนำเข้าวัสดุบางประเภทได้มากขึ้น และเป็นการเปิดเสรีด้านมาตรฐานการนำเข้าบางประเภท โดยเทรดเดอร์กล่าวในเวบบินาร์ของ BIR เมื่อเดือนที่แล้วว่า ประเภทใหม่นี้คาดว่าจะเอื้อประโยชน์ให้แก่การเทรดเศษวัสดุอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านความกังวลเรื่องระดับการนำเข้าของทองเหลือง ทองแดง และอลูมิเนียมอัลลอยหล่อขึ้นรูปเข้ามายังจีน การประกาศชุดใหม่สำหรับโควตาการนำเข้านี้ มาจากรายงานการขาดแคลนเศษวัสดุในจีนและที่อื่นๆ โดยเฉพาะเศษทองแดง จากการฟื้นตัวของความต้องการ เนื่องจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นหลังจากการกักกันที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา 2019 ได้ผ่อนคลายลง เศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต ได้ถูกจำกัดลงจากกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมที่ลดลง ในช่วงพีคของการระบาดใหญ่ โควตานำเข้า ชุดที่ 7 ในปี 2563 ได้ออกมาในวันที่ 18 พฤษภาคม และได้อนุญาตการนำเข้าเศษโลหะน้อยลง โดยเศษทองแดง 10,423 ตัน เศษอลูมิเนียม 1,480 ตัน ซึ่งผลรวมในปีนี้ ณ ช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้มีปริมาณนำเข้าเศษทองแดง รวม 540,184 ตัน และปริมาณอลูมิเนียม รวม 478,159 ตัน จีนเริ่มพิจารณาการห้ามการนำเข้าเศษวัสดุในเดือนกรกฎาคม 2560 เนื่องจากปริมาณของเศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น และเพื่อกระตุ้นกระบวนการผลิตเศษวัสดุในประเทศ ในปี 2562 จีนห้ามการนำเข้าเศษอลูมิเนียมและทองแดงเกรดต่ำ และเศษโลหะผสม และออกโควตานำเข้าและระบบใบอนุญาตสำหรับเศษโลหะเกรดสูงขึ้นอีกด้วย การเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้จำกัดการเข้าถึงของผู้ส่งออกจากประเทศที่ส่งเศษวัสดุ รวมทั้งสหราชอาณาจักร

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4260.aspx