ตลาดรถยนต์นั่งจีนดีขึ้นในมิ.ย.ซึ่งการฟื้นตัวอาจเป็นระยะสั้น
16 กรกฎาคม 2563

ตลาดรถยนต์นั่งจีนดีขึ้นในมิ.ย.ซึ่งการฟื้นตัวอาจเป็นระยะสั้น ปริมาณการผลิตและยอดขายรถยนต์นั่งในจีน เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน จากปีที่ผ่านมา ในเดือนมิถุนายน แต่อัตราการเติบโตที่ช้าลงนั้นชี้ให้เห็นว่าขาขึ้นอาจจำกัด แหล่งข่าวในตลาดกล่าว อัตราการเติบโตในเดือนมิ.ย. ไม่น่าจะทำให้มีความต้องการเหล็กเพิ่มมากขึ้นในครึ่งหลังของปี 2563 การผลิตรถยนต์จีนเพิ่มขึ้นไปที่ 1.789 ล้านคัน ในเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 จากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา และยอดขายรถจีนเพิ่มไปที่ 1.764 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 จากข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตยานยนต์จีน (China Association of Automobile Manufacturers: CAAM) การผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 จากเดือนพฤษภาคม และยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ยอดผลิตรถยนต์ลดลงร้อยละ 22.5 และยอดขายลดลงร้อยละ 22.4 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สมาคม CAAM กล่าวในวันที่ 10 กรกฎาคม ว่า ความต้องการรถยนต์น่าจะลดลงในเดือนต่อๆมา เนื่องจากการลดราคาขายที่เสนอโดยรัฐบาลท้องถิ่นและผู้ขายรถสิ้นสุด แหล่งข่าวในตลาดเหล็กกล่าวว่า ยอดขายรถยนต์ที่แข็งแกร่งเมื่อเร็วๆนี้ น่าจะเป็นเพราะความต้องการส่วนใหญ่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนเลื่อนออกไปที่เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ดังนั้น ความต้องการไม่น่าจะอยู่ได้นาน เนื่องจากรายได้ครัวเรือนลดลง ความต้องการเหล็กรีดเย็นชนิดม้วน (CRC) ปรับตัวดีขึ้น ไปในทางเดียวกันกับยอดผลิตและยอดขายรถที่ฟื้นตัว แต่ยังคงไม่เพียงพอที่จะเพิ่มมาร์จิ้น ของเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน (CRC) สเปรดระหว่างราคาเหล็กแผ่นรีดเย็น (CRC) ในประเทศ และเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน (HRC) ในตลาดสปอตที่เซี่ยงไฮ้ปรับตัวดีขึ้นจาก 335 หยวนต่อตัน (48 ดอลล่าร์ต่อตัน) ในปลายเดือนเมษายน ไปอยู่ที่ 430 หยวนต่อตัน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม แต่ได้ลดลงอีกครั้งไปอยู่ที่ 345 หยวนต่อตัน ในวันที่ 7 กรกฎาคม จากการประเมินของ Platts ต้นทุนในการผลิต CRC จาก HRC อยู่ที่ประมาณ 400-500 หยวนต่อตัน ชี้ให้เห็นว่ามาร์จิ้น ของ CRC แทบจะไม่เป็นบวกในขณะนี้ แหล่งข่าวในตลาด ไม่คาดว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 6 ของการบริโภคเหล็กทั้งหมดในจีนนั้น จะฟื้นตัวในปี 2563 เนื่องจากปัญหากำลังการผลิตมากเกินไป ดังนั้นการปรับตัวดีขึ้นในด้านความต้องการเหล็กจากภาคยานยนต์นี้ จะมีจำกัดและเป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้น

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4268.aspx