ผู้ผลิตรถยนต์ของอินเดียและโรงงานเหล็กเผชิญกับสถานการณ์ราคาเดดล็อกท่ามกลางความต้องการที่อ่อนแอ
17 กรกฎาคม 2563

ผู้ผลิตรถยนต์ของอินเดียและโรงงานเหล็กเผชิญกับสถานการณ์ราคาเดดล็อกท่ามกลางความต้องการที่อ่อนแอ ผู้ผลิตรถยนต์อินเดียและโรงงานเหล็ก กำลังเผชิญกับการหยุดชะงักเกี่ยวกับการต่อรองราคา เนื่องจากการทรุดฮวบของความต้องการ ที่เกิดจากวิกฤตไวรัสและนำไปสู่การลดการผลิตและการบริโภคภายในอุตสาหกรรมยานยนต์ ผู้อยู่ในตลาดยานยนต์หลายรายกล่าวกับ S&P Global Platts เมื่อวันที่ 15 ก.ค. อินเดียผลิตรถยนต์ 1.09 ล้านคัน ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งของ 2.25 ล้านคัน ที่ผลิตในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากข้อมูลของ Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) จากข้อมูลของ SIAM ปริมาณการผลิตรถยนต์ของอินเดีย ในระหว่างเมษายนถึงมิถุนายน (ไตรมาสแรกของปีการเงินอินเดีย) ทรุดลง ร้อยละ 79.4 ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 1.49 ล้านคัน การตกลงราคา โดยปกติจะมีปีละ 2 ครั้ง จะตกลงกันบนพื้นฐานการเคลื่อนไหวของราคาช่วง 6 เดือน ดังนั้น ราคาช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2563 จะมีการต่อรองบนพื้นฐานของราคาเหล็กทรงแบนในช่วงเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 ราคาสปอตของ Platts ประเมินราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) IS2062 2.5-10 mm ส่งที่เมืองมุมไบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะถึงช่วงกลางทางในการต่อรองราคา โรงงานเหล็กและบริษัทรถยนต์ ไม่สามารถเห็นพ้องกันเรื่องราคา

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4273.aspx